Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w ZaborowieZDROWIE, SPORT I BEZPIECZEŃSTWOUKŁADANIE OSÓB W STANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA
CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH, CZYLI ZAKSZTUSZENIE
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA, CZYLI PRZYGOTOWANIE DO REANIMACJI USTA-USTA
CO I ILE RAZY TRZEBA ZROBIĆ W RESUSCYTACJI
SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA, CZYLI CO PO KOLEI TRZEBA ZROBIĆ, ABY POMÓC.