Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w ZaborowieINFORMACJE RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018


Przewodniczący Rady Rodziców p. Tomasz Denis

Zastępca Przewodniczącego p. Rafał Sosnowski

Sekretarz p. Joanna Makowska

Skarbnik p. Beata SosnowskaCzłonkowie:

p. Magdalena Manowska

p. Małgorzata Stanuch

p. Krzysztof Kacprzak

p. Anna Stankiewicz

p. Radosław Przysowa

p. Monika Denis

p. Beata Sobiecka

p. Nina Grzymała

p. Renata Banaszek

p. Martyna Witkowska

p. Agnieszka Kajak

p. Krzysztof Skorupski

p. Aneta Leżyńska

p. Przemysław NietubyćREGULAMIN RADY RODZICÓW

Deklaracja wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców