Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


godziny pracy specjalistów


godziny pracy specjalistów


Oferta zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole