SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU



Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej


Dyrektor

p. Liliana de Vacqueret


Wicedyrektor, pedagog terapeuta

p. Maria Słomka


Edukacja wczesnoszkolna

p. Agnieszka Lasocka

p. Anna Połeć

p. Renata Rykowska

p. Monika Strakowska

p. Wioletta Dziedzic

p. Bogusława Ciupa


Język polski

p. Liliana de Vacqueret

p. Iwona Jezdychowicz

p. Agnieszka Krogulec

p. Ewa Karaszewska

p. Edyta Sawicka-Miodek


Matematyka

p. Hanna Łukasik

p. Monika Spychalska

p. Joanna Buniowska

p. Monika Zapadka


Fizyka, Chemia

p. Monika Zapadka


Przyroda

p. Urszula Cyga


Geografia

p. Ewa Waśkiewicz


Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

p. Marcin Pietrzak


Religia

p. Katarzyna Stańczuk

ks. Maciej Szymański


Język angielski

p. Marta Ochmańska

p. Angelika Łakomska

p. Karolina Jakubowska


Język niemiecki

p. Anna Wojda


Informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne edukacja dla bezpieczeństwa

p. Janusz Pałka


Plastyka, zajęcia artystyczne

p. Agnieszka Zabłocka-Osial


Muzyka

p. Michał Kwiatek


Wychowanie fizyczne

p. Alina Peryt

p. Krzysztof Romanowski


Pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel Wdż

p. Violetta Zysik

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

p. Andrzej Ligęza

p. Elżbieta Wachnik

p. Dariusz Grudzień

p. Ewa Karaszewska


Psycholog

p. Joanna Choszczyk

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
Logopeda

p. Michalina Mikołajczak-Król

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO
Pedagog terapeuta

p. Maria Słomka

p. Bogusława Ciupa

p. Agnieszka Lasocka


Bibliotekarz

p. Edyta Sawicka-Miodek


Etyka

p. Maria Słomka

p. Agnieszka Krogulec


Nauczyciele świetlicy

p. Renata Bujak

p. Agnieszka Zabłocka-Osial

p. Agnieszka Lasocka





PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2018/2019


Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Przewodniczący -Hanna Wereska - kl.VIII b

I Zastępca - Zuzanna Majcher kl. Vb

II Zastępca - Gabriela Jankowska kl. IVa 

Sekretarz -Maria Popek kl. III gimnazjum

Rzecznik Praw Uczniów - Katarzyna Pasierbik kl. III gimnazjum

Członkowie -Laura Jasińska, Oliwia Narożnik, Lena Janiszewska, Patryk Zasłona, Marianna Pampuch, Maciej Sobiecki, Antonina Grzymała, Krzysztof Dudkowski, Krzysztof Połowniak, Barbara Derezińska, Michał Marszałkowski, Stanisław Kląskała, Zofia Kowalska, Dawid Piotrowski, Filip Bartczak , Oliwia Kazimierczak, Adam Roszkowski, Maciej Sokołowski

Opiekun Samorządu – Pani Marta Ochmańska





RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019


Przewodniczący Rady Rodziców p. Tomasz Denis

Zastępca Przewodniczącego p. Paweł Kępka

Sekretarz P. Monika Denis

Skarbnik p. Rafał Sosnowski



Członkowie:

p. Justyna Krzesiak

p. Katarzyna Podobas

p. Katarzyna Fiedorowicz

p. Katarzyna Nowicka

p. Małgorzata Stanuch

p. Krzysztof Kacprzak

p. Norbert Bieniek

p. Agata Zakrzewska

p. Agata Wicik

p. Karolina Sałek

p. Monika Nowacka-Połowniak

p. Martyna Witkowska

p. Aleksandra Kowalska

p. Dariusz Florczyński

p. Monika Nietubyć




RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ- INFORMACJE