SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUWYMAGANIA EDUKACYJNE- ROK SZKOLNY 2018-2019Edukacja wczesnoszkolna klasa 1a- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1a- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1b- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1b- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1c- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1c- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2a- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2a- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2b- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2b- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3- śródroczna

Język polski klasa 4b

Język polski klasa 4a

Język polski klasa 4c

Język polski klasa 5a

Język polski klasa 5b

Język polski klasa 5c

Język polski klasa 6a

Język polski klasa 6b

Język polski klasa 7

Język polski klasa 8a

Język polski klasa 8b

Język polski klasa 3 gimnazjum

jezyk angielski - klasa 3 gimnazjum

jezyk angielski - klasa 7 grupa pierwsza

jezyk angielski - klasa 7 grupa druga

jezyk angielski - klasa 8a i klasa 8b grupa 1

jezyk angielski - klasa 8a i klasa 8b grupa 2

jezyk angielski - klasa 6a

jezyk angielski - klasa 6b

jezyk angielski - klasa 5c

jezyk angielski - klasa 5b

jezyk angielski - klasa 5a

jezyk angielski- klasa 4a

jezyk angielski- klasa 4b

jezyk angielski- klasa 4c

jezyk angielski - klasa 3

jezyk angielski- klasa 2a

jezyk angielski- klasa 2b

jezyk angielski - klasa 1a

jezyk angielski - klasa 1b

jezyk angielski - klasa 1c

język niemiecki - klasa 7

język niemiecki - klasa 8b

język niemiecki - klasa 8a

język niemiecki - klasa 3 gimnazjum

matematyka klasa 4a

matematyka klasa 4b

matematyka klasa 4c

matematyka klasa 5a

matematyka klasa 5b

matematyka klasa 5c

matematyka klasa 6a

matematyka klasa 6b

matematyka klasa 7

matematyka klasa 8a

matematyka klasa 8b

matematyka klasa 3 gimnazjum

historia klasa 4a ocena roczna

historia klasa 4a ocena śródroczna

historia klasa 4b ocena roczna

historia klasa 4b ocena śródroczna

historia klasa 4c ocena roczna

historia klasa 4c ocena śródroczna

historia klasa 5a ocena śródroczna

historia klasa 5b ocena śródroczna

historia klasa 5c ocena śródroczna

historia klasa 5a ocena roczna

historia klasa 5b ocena roczna

historia klasa 5c ocena roczna

historia i społeczeństwo klasa 6a ocena roczna

historia i społeczeństwo klasa 6a ocena śródroczna

historia i społeczeństwo klasa 6b ocena roczna

historia i społeczeństwo klasa 6b ocena śródroczna

historia klasa 7

historia klasa 8a ocena roczna

historia klasa 8a ocena śródroczna

historia klasa 8b ocena roczna

historia klasa 8b ocena śródroczna

historia klasa 3 ocena roczna

historia klasa 3 ocena śródroczna

wiedza o społeczeństwie klasa 8- ocena śródroczna

wiedza o społeczeństwie klasa 8- ocena roczna

muzyka klasa 4a

muzyka klasa 4b

muzyka klasa 4c

muzyka klasa 5a

muzyka klasa 5b

muzyka klasa 5c

muzyka klasa 6a

muzyka klasa 6b

muzyka klasa 7

zajęcia artystyczne 3 gimnazjum

plastyka klasa 4a

plastyka klasa 4b

plastyka klasa 4c

plastyka klasa 5a

plastyka klasa 5b

plastyka klasa 5c

plastyka klasa 6a

plastyka klasa 6b

plastyka klasa 7

edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8a

edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8b

edukacja dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum

technika klasa 4a

technika klasa 4b

technika klasa 4c

technika klasa 5a

technika klasa 5b

technika klasa 5c

technika klasa 6a

technika klasa 6b

informatyka 3 gimnazjum

informatyka klasa 4a

informatyka klasa 4b

informatyka klasa 4c

informatyka klasa 5a

informatyka klasa 5b

informatyka klasa 5c

zajęcia komputerowe klasa 6a

zajęcia komputerowe klasa 6b

informatyka klasa 7

informatyka klasa 8b

biologia klasa 4a

biologia klasa 4b

biologia klasa 4c

biologia klasa 5a

biologia klasa 5b

biologia klasa 5c

przyroda klasa 6a

przyroda klasa 6b

biologia klasa 7

biologia klasa 8a

biologia klasa 8b

biologia klasa 3 gimnazjum

geografia klasa 5a

geografia klasa 5b

geografia klasa 5c

geografia klasa 7

geografia klasa 8a

geografia klasa 8b

geografia klasa 3 gimnazjum

chemia klasa 3 gimnazjum

chemia klasa 8a

chemia klasa 8b

chemia klasa 7

fizyka klasa 3 gimnazjum

fizyka klasa 8a

fizyka klasa 8b

fizyka klasa 7

etyka klasa 1

etyka klasa 2

etyka klasa 4

Religia – kl. 1a

Religia – kl. 1b

Religia – kl. 1c

Religia – kl. 2a

Religia – kl. 2b

Religia – kl. 3

Religia – kl. 4a

Religia – kl. 4b

Religia – kl. 4c

Religia – kl. 5a

Religia – kl. 5b

Religia – kl. 5c

Religia – kl. 6a

Religia – kl. 6b

Religia – kl. 7

Religia – kl. 8a

Religia – kl. 8b

Religia – kl. 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klas IV a, IV c, V c, VI b, VII - grupa dziewcząt - oceny śródroczne - wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne dla klas IV a, IV c, V c, VI b, VII - grupa dziewcząt - oceny roczne - wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne dla klas IV b, V a, V b, VI a, VII - grupa chłopców - oceny śródroczne - wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne dla klas IV b, V a, V b, VI a, VII - grupa chłopców - oceny roczne - wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie VIII.

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie VIII.