SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUWYMAGANIA EDUKACYJNE- ROK SZKOLNY 2017-2018Edukacja wczesnoszkolna klasa 1a- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1a- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1b- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1b- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3a- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3a- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3b- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3b- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3c- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3c-roczna

Język polski klasa 4b

Język polski klasa 4a

Język polski klasa 4c

Język polski klasa 5a

Język polski klasa 5b

Język polski klasa 6a

Język polski klasa 6b

Język polski klasa 7a

Język polski klasa 7b

Język polski klasa 2 gimnazjum

Język polski klasa 3 gimnazjum

jezyk angielski - klasa 2 gimnazjum

jezyk angielski - klasa 3 gimnazjum- grupa pierwsza

jezyk angielski - klasa 3 gimnazjum- grupa druga

jezyk angielski - klasa 7ab- grupa druga

jezyk angielski - klasa 7ab- grupa pierwsza

jezyk angielski - klasa 6a

jezyk angielski - klasa 6b

jezyk angielski - klasa 5b

jezyk angielski - klasa 5a

jezyk angielski- klasa 4a

jezyk angielski- klasa 4b

jezyk angielski- klasa 4c

jezyk angielski - klasa 3a

jezyk angielski - klasa 3b

jezyk angielski - klasa 3c

jezyk angielski- klasa 2

jezyk angielski - klasa 1a

jezyk angielski - klasa 1b

język niemiecki - klasa 7a

język niemiecki - klasa 7b

język niemiecki - klasa 2 gimnazjum

język niemiecki - klasa 3 gimnazjum

matematyka klasa 4a

matematyka klasa 4b

matematyka klasa 4c

matematyka klasa 5a

matematyka klasa 5b

matematyka klasa 6a

matematyka klasa 6b

matematyka klasa 7a

matematyka klasa 7b

matematyka klasa 2 gimnazjum

matematyka klasa 3 gimnazjum

historia klasa 2

historia klasa 3

historia klasa 4

historia i społeczeństwo klasa 5

historia i społeczeństwo klasa 6

historia klasa 7

wiedza o społeczeństwie klasa 2

muzyka klasa 4a

muzyka klasa 4b

muzyka klasa 4c

muzyka klasa 5a

muzyka klasa 5b

muzyka klasa 6a

muzyka klasa 6b

muzyka klasa 7a

muzyka klasa 7b

zajęcia artystyczne 2 gimnazjum

zajęcia artystyczne 3 gimnazjum

plastyka klasa 4a

plastyka klasa 4b

plastyka klasa 4c

plastyka klasa 5a

plastyka klasa 5b

plastyka klasa 6a

plastyka klasa 6b

plastyka klasa 7a

plastyka klasa 7b

edukacja dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum

technika klasa 4a

technika klasa 4b

technika klasa 4c

technika klasa 5a

technika klasa 5b

technika klasa 6a

technika klasa 6b

zajecia techniczne 2 gimnazjum

technika klasa 3 gimnazjum

informatyka 2 gimnazjum

informatyka 3 gimnazjum

informatyka klasa 4a

informatyka klasa 4b

informatyka klasa 4c

zajęcia komputerowe klasa 5a

zajęcia komputerowe klasa 5b

zajęcia komputerowe klasa 6a

zajęcia komputerowe klasa 6b

informatyka klasa 7a

informatyka klasa 7b

przyroda klasa 4a

przyroda klasa 4b

przyroda klasa 4c

przyroda klasa 5a

przyroda klasa 5b

przyroda klasa 6a

przyroda klasa 6b

biologia klasa 7a

biologia klasa 7b

biologia klasa 2 gimnazjum

biologia klasa 3 gimnazjum

geografia klasa 7a

geografia klasa 7b

geografia klasa 2 gimnazjum

geografia klasa 3 gimnazjum

chemia klasa 2 gimnazjum

chemia klasa 3 gimnazjum

chemia klasa 7a

chemia klasa 7b

fizyka klasa 2 gimnazjum

fizyka klasa 3 gimnazjum

fizyka klasa 7a

fizyka klasa 7b

etyka klasa 1

etyka klasa 3

etyka klasa 4

Religia – kl. Ia

Religia – kl. Ib

Religia – kl. II

Religia – kl. IIIa

Religia – kl. IIIb

Religia – kl. IIIc

Religia – kl. IVa

Religia – kl. IVb

Religia – kl. IVc

Religia – kl. Va

Religia – kl. Vb

Religia – kl. VIa

Religia – kl. VIb

Religia – kl. VIIa

Religia – kl. VIIb

Religia – kl. 2 gimnazjum

Religia – kl. 3 gimnazjum

Wychowanie fizyczne - wymagania śródroczne - kl. IV c, V b, VI a, VI b, VII ab dziewcząt

Wychowanie fizyczne - wymagania roczne - kl. IV c, V b, VI a, VI b, VII ab dziewcząt

Wychowanie fizyczne - wymagania śródroczne - kl. IV a, IV b, V a, VII ab chłopców

Wychowanie fizyczne - wymagania roczne - kl. IV a, IV b, V a, VII ab chłopców

Wymagania śródroczne z wychowania fizycznego -kl. II/III

Wymagania roczne z wychowania fizycznego - kl. II/III