SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUWYMAGANIA EDUKACYJNE- ROK SZKOLNY 2016-2017Edukacja wczesnoszkolna klasa 1- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2a- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2a- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2b- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2b- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2c- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2c- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3a- roczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3a- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3b

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3c- śródroczna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3c-roczna

Język polski klasa 4b

Język polski klasa 4a

Język polski klasa 5a

Język polski klasa 5b

Język polski klasa 6a

Język polski klasa 6b

jezyk angielski - klasa 6a- śródroczna

jezyk angielski - klasa 6a- roczna

jezyk angielski - klasa 6b

jezyk angielski - klasa 5 a/b

jezyk angielski - klasa 3a

jezyk angielski - klasa 3b- śródroczna

jezyk angielski - klasa 3b- roczna

jezyk angielski - klasa 3c

jezyk angielski- klasa 2a

jezyk angielski- klasa 2b

jezyk angielski- klasa 2c

jezyk angielski- klasa 4a- śródroczna

jezyk angielski - klasa 4a-roczna

jezyk angielski- klasa 4b

jezyk angielski - klasa 1

matematyka klasa 4a

matematyka klasa 4b

matematyka klasa 5a

matematyka klasa 5b

matematyka klasa 6a

matematyka klasa 6b

historia klasa 4ab- śródroczna

historia klasa 4ab- roczna

historia klasa 5- śródroczna

historia klasa 5- roczna

historia klasa 6 a/b- śródroczna

historia klasa 6 a/b- roczna

muzyka klasa 4a

muzyka klasa 4b

muzyka klasa 5a

muzyka klasa 5b

muzyka klasa 6a

muzyka klasa 6b

plastyka klasa 4a

plastyka klasa 4b

plastyka klasa 5a

plastyka klasa 5b

plastyka klasa 6

technika klasa 4a

technika klasa 4b

technika klasa 5a

technika klasa 5b

technika klasa 6a

technika klasa 6b

zajęcia komputerowe klasa 4a

zajęcia komputerowe klasa 4b

zajęcia komputerowe klasa 5a

zajęcia komputerowe klasa 5b

zajęcia komputerowe klasa 6a

zajęcia komputerowe klasa 6b

przyroda klasa 4a

przyroda klasa 4b

przyroda klasa 5a

przyroda klasa 5b

przyroda klasa 6a

przyroda klasa 6b

etyka klasy 1-3

Religia – kl. Ia

Religia – kl. IIa

Religia – kl. IIb

Religia – kl. IIc

Religia – kl. IIIa

Religia – kl. IIIb

Religia – kl. IIIc

Religia – kl. IVa

Religia – kl. IVb

Religia – kl. Va

Religia – kl. Vb

Religia – kl. VIa

Religia – kl. VIb

Wychowanie fizyczne