GIMNAZJUM W ZABOROWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ROK SZKOLNY 2016-2017Język polski kl. I

Język polski kl. II

Język polski kl. IIIa

Język polski kl. IIIb

Język niemiecki kl. I

Język niemiecki kl. II

Język niemiecki kl. IIIa

Język niemiecki kl. IIIb

Historia kl. I- śródroczna

Historia kl. I- roczna

Historia kl. II- śródroczna

Historia kl. II- roczna

Historia kl. III- śródroczna

Historia kl. III- roczna

Język angielski kl. I

Język angielski kl. II- poziom rozszerzony- śródroczna

Język angielski kl. II- poziom rozszerzony- roczna

Język angielski kl. IIIab- poziom podstawowy- śródroczna

Język angielski kl. IIIab- poziom podstawowy- roczna

Wiedza o społeczeństwie kl. I- śródroczna

Wiedza o społeczeństwie kl. I- roczna

Wiedza o społeczeństwie kl. II- śródroczna

Wiedza o społeczeństwie kl. II-roczna

Chemia kl. II

Chemia kl. IIIa

Chemia kl. IIIb

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. IIIa

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. IIIb

Informatyka kl. II

Informatyka kl. IIIa

Informatyka kl. IIIb

Plastyka kl. I

Zajęcia artystyczne

Zajęcia techniczne kl. II

Zajęcia techniczne kl. IIIa

Zajęcia techniczne kl. IIIb

Matematyka kl. I

Matematyka kl. II

Matematyka kl. IIIa

Matematyka kl. IIIb

Geografia kl.I

Geografia kl.II

Geografia kl.IIIa

Geografia kl.IIIB

Fizyka kl. I

Fizyka kl. II

Fizyka kl. IIIa

Fizyka kl. IIIb

Biologia kl. I

Biologia kl. II

Biologia kl. IIIa

Biologia kl. IIIb

Etyka

Muzyka kl. I

Religia kl. I

Religia – kl. II

Religia – kl. IIIa

Religia – kl. IIIb

Wychowanie fizyczne