SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUKONKURSY
Konkurs plastyczno -fotograficzny dla klas 0-III i IV-VI pt ” ZAWODY WOKÓŁ NAS”

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Zadaniem uczniów z klas 0-III jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany zawód,dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż) w formacie A4 lub A3 Uczestnicy z klas IV-VI powinni wykonać zdjęcie lub cykl zdjęć w formacie 13/18 lub pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A3.

Termin oddania prac do 31.05

Organizator: Agnieszka Zabłocka-Osial

Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego

Uczestnicy konkursu podzieleni są na uczniów klas: 1-3 Szkoły Podstawowej, 4-8 Szkoły Podstawowej oraz klasy III Oddziału Gimnazjalnego

Chętni do uczestniczenia w konkursie zobowiązani są do zgłoszenia swojej osoby do wtorku 28.05.2019 r.

Termin konkursu: 03.06.2018 r (poniedziałek).

regulamin konkursuSzkolne potyczki matematyczne”.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 7 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie rozwiązują zadania testowe jednokrotnego wyboru o podwyższonym stopniu trudności

Konkurs będzie oceniany czterech kategoriach: klasa 4, klasa5, klasa 6, klasa 7. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który otrzyma największą ilość punktów za prawidłowo rozwiązane zadania. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez uczniów zorganizowana będzie dogrywka.

regulamin konkursuMam talent

Termin konkursu : 22 maja 2018r.

3 kategorie wiekowe : uczniowie klas 0- 3, 4-6 Szkoły Podstawowej oraz 7,8 Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum

Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować, zaśpiewać, zagrać utwór lub zaprezentować inną umiejętność artystyczną. Dopuszczalny jest występ solo lub w duecie.

regulamin konkursuXVIII Mistrzostwa Szkoły w Ortografii

W I etapie udział biorą wszyscy uczniowie wskazanych klas. Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali zadania przewidziane w I etapie. Tytuł Mistrza i Wicemistrza otrzymują uczniowie, którzy bezbłędnie napisali dyktando w II etapie. Dogrywkę przeprowadza się wśród uczniów, którzy w II etapie uzyskali ten sam wynik.

regulamin konkursuXIII Powiatowy Konkurs „Pięknego czytania”

regulamin konkursu
XVIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Wydajemy Własną Książkę”

regulamin konkursu

Wielcy polscy matematycy”.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 8 SP i 3 Gimnazjum w Zaborowie

uczniowie przygotowują dowolną techniką portrety znanych matematyków (format A3 lub A4). Każdy uczestnik podpisuje swoją pracę i na oddzielnej kartce przedstawia jego krótki życiorys.

regulamin konkursu

Konkurs plastyczny dla klas 0-III i IV-VI pt: „Mandala zdrowia”

Konkurs trwa od 4 do 29 marca.

regulamin konkursuKonkurs plastyczny organizowany przez KRUS pt: Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

Prace wraz ze zgodą rodziców na wzięcie udziału w konkursie należy oddawać nauczycielce plastyki Agnieszce Zabłockiej-Osial do dnia 25.03.2019 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia. Wszystkie informacje w załączniku.

regulamin konkursu i potrzebne dokumenty

Santo Subito Święty Jan Paweł II – papież jakiego nie znamy…

0-3 Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. JP II, wykonuje ilustrację i nadaje jej własny tytuł.

Technika i format pracy: - technika – dowolna - Format A3

KLASY IV – VI Temat: Święty Jan Paweł II – papież jakiego nie znamy… Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. JP II, wykonuje pracę plastyczną i nadaje jej własny tytuł.

Technika i format pracy: - technika – mieszana - Format A3

regulamin konkursuOgólnopolski konkurs plastyczny i literacki Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

uczniowie klas I-III szkół podstawowych – forma plastyczna • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – forma plastyczna • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum – forma literacka

Temat: „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Uczniowie klas I – VI wykonują techniką rysunkową lub malarską pracę plastyczną w formacie A4 lub A3, prezentującą wybraną przez ucznia stację drogi krzyżowej lub bolesną tajemnicę różańca świętego (jedna praca).

Uczniowie klas VII – VIII, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych przygotowują pracę literacką na temat Męki Pańskiej, pisaną wierszem lub prozą zapisane w formacie PDF i w dokumencie WORD (jedną pracę; dla prozy max. 5 stron A4, czcionka Times New Roman, 13 pkt., interlinia 1,5).

Na prace czekamy do 25 marca

regulamin konkursuMieszkańcy lasu

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-6 oraz klas 7-8 i 3 gimnazjum Data organizacji konkursu: 7.O3.2019

Zasady obowiązujące uczestników konkurs: Konkurs ma postać testu z pytaniami otwartymi i pytaniami wyboru z przedmiotów przyrodniczych .Uczniowie przygotowują się do konkursu według zagadnień wcześniej podanych przez organizatorów. Zagadnienia będą wywieszone na gazetce szkolnej

regulamin konkursu„Gdy myślę misje… Świat radości i pokoju”

Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek malowany kredkami, ołówkiem, farbami, collage, wycinanka, wydzieranka, witraż lub wszelkie inne techniki umożliwiające prezentację na papierze). Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Prace plastyczne nie może być w postaci wydruku komputerowego Praca plastyczna powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu czyli „Gdy myślę misje… Świat radości i pokoju”. Format A3, A4 . Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą. Prac nie należy oprawiać..

Na prace czekamy do 29 marca

regulamin konkursu

Święci i błogosławieni Karmelu

Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia. Dopuszczalne jest wykonanie większej ilości prac przez jednego uczestnika.

Format prac: A4. Technika: pastele.

każda grupa wiekowa wykonuje ilustracje według wykazu „Świętych i Błogosławionych Karmelu” ich spis znajduje się w regulaminie

regulamin konkursu

Na prace czekamy do 1 kwietnia

Zakładka do książki literaturą malowana

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3, 4-8 szkoły podstawowej, uczniowie klasy III – oddziału gimnazjalnego

Data organizacji konkursu: - termin oddania prac – do 15 lutego 2019 roku.

Wykonanie zakładki do książki inspirowanej fragmentem polskiego utworu literackiego. Umieszczenie na zaprojektowanej zakładce cytatu z wybranego utworu znanego polskiego twórcy. Technika i format pracy dowolny.

regulamin konkursuKonkurs logicznego myślenia

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas: IIa, IIb, III Data organizacji konkursu: 23 .01.2019 r. ( w godz. 800-845)

Udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kartach pracy. Uczniowie mają do wykonania 8 zadań o różnym stopniu trudności w czasie 45 min pod opieką wychowawcy klasy. Rozwiązanie przedstawiają w zależności od typu zadania w formie odpowiedzi pisemnej, rysunku, zapisu cyfrowego lub wskazania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych. Pracują indywidualnie – każdy ze swoim zestawem kart.

regulamin konkursuZAPROSZENIE NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY Szkolny konkurs plastyczny na plakat informujący o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnego i gimnazjalnego

Konkurs trwa od 7 stycznia do 11 lutego Prace plastyczną w formie płaskiej należy dostarczyć do nauczycieli religii. prace konkursowe powinny być wykonane (forma płaska) na papierze SZTYWNYM : brystolu, kartonie w formacie minimum A3, ( nie może to być blok rysunkowy) w formie plakatu ( nie tylko samych ilustracji)

regulamin konkursu22 marca odbędzie się V OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ”

Koszt konkursu to 8 zł. Zapisy u nauczycieli języka polskiego do 25 lutego.

regulamin konkursuKonkurs recytatorsko-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 0-3

odbędzie się 13 grudnia 2018 roku (czwartek-godz.8.55) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować lub zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest wykonanie również w duecie. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 10 grudnia 2018 roku

regulamin konkursuKonkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

Konkurs trwa od 26 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Uczniowie klas 0– VIII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zasady konkursu: -Udział w konkursie polega na indywidualnym lub zespołowym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie ozdoby świątecznej np. mikołaj, szopka, bombka, aniołek, stroik, zawieszka itp. -Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe. -Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do wychowawcy klasy

Prace uczniów będą przekazane na kiermasz świąteczny( środki finansowe będą przeznaczone na cele uczniów naszej szkoły)

regulamin konkursuKONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ ORSZAK TRZECH KRÓLI

Konkurs Poetycki na napisanie kolejnej zwrotki do pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”- DO 16 GRUDNIA

KONKURS PLASTYCZNY „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie” DO KOŃCA STYCZNIA

Ogólnopolski Konkurs Szopek Orszaku Trzech Króli 2019 DO KOŃCA GRUDNIA

Na prace czekają katecheci :)X I V Mi ę d z y s z k o l n y K o n k u r s P l a s t y c z n y 2 0 1 8 r . „Kolędni cy na pol skiej ziemi”

Konkurs jest adresowany do dzieci: I kategoria - Dzieci z IV - VI klasy szkoły podstawowej Technika – pastele, II kategoria - Dzieci z VII, VIII klasy oraz klasy gimnazjalne Technika – pastele,

Termin składania prac do 27 listopada 2018 r.

regulamin konkursuTemat konkursu: Niepodległościowy konkurs językowy

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-5, 6-7 szkoły podstawowej Data organizacji konkursu: 30 listopada 2018 roku

Zadania dla uczestnika konkursu: Rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość i rozumienie związków frazeologicznych. Wykonanie zadań twórczych i odtwórczych na podstawie podanego zakresu związków frazeologicznych.

zakres materiału

regulamin konkursuKonkurs tematyczny dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – papież wolności” w roku szkolnym 2018/2019

1.Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Treści lektur, których znajomość będzie wymagana w poszczególnych etapach konkursu, zostały dobrane tak, aby nawiązywały do wiadomości z programów nauczania takich przedmiotów jak: historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie czy religia, a jednocześnie rozszerzały je dla uczniów zainteresowanych tematyką konkursu.

2. konkurs ma rangę konkursu kuratoryjnego

3.zgłoszenia do katechetów do 8 listopada 2018

4.etap szkolny 12 grudnia godz. 10:00

regulamin konkursuPlejada Świętych i Aniołów

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 0-3;4-6 7- oddział gimnazjalny

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli, za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

Gorąca prośba: uczniowie klas 0-3 informują swoich wychowawców w dniu konkursu, że będą w nim brać udział :)

4.Termin: 31.10.2015. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:35 w sali gimnastycznej21 listopada 2018 odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” dla uczniów klas II-VIII oraz III gimnazjum. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października. Koszt udziału w konkursie 10zł.

Regulamin

Przykładowe testySzkolny konkurs na spot reklamowy poświęcony 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości – Wolność kocham i rozumiem

Uczestnicy – reprezentanci każdej z klas.

Czas trwania spotu – do 1 minuty. Forma – film nagrany np. telefonem.

Nagranie należy oddać do organizatorów konkursu na nośniku pamięci.

Czas trwania konkursu – do 9 listopada 2018 r.

regulamin konkursu„Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”,dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego

Organizatorem XVI edycji Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”, dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie

Termin składania prac rozpoczyna się 31 października 2018 r.

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV-VI – komiks łączący w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową, technika dowolna;

III grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.

Pracę należy składać do p. Urszuli Cygi lub Moniki Zapadki

regulamin konkursuOgólnopolski konkurs ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień” dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum – 19 października

Zapisy na konkurs trwają do 28 września (piątek). Uczniowie klas 1-3 zapisują się u wychowawców, natomiast uczniowie klas 4-8 i 3 gimnazjum u polonistów. Opłata za konkurs wynosi 9,50 zł.

regulamin konkursu


KONKURSY


Dzień Języków Obcych 26 września


KONKURS dla UCZNIÓW klas 4-8 i III oddziału gimnazjalnego „Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone w 3D”

1.Co trzeba zrobić? Makietę przedstawiającą symbol Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bądź Stanów Zjednoczonych.

2. Prace można wykonywać w parach. Format i technika – dowolna.

3,Wszystkie prace dostarczamy do nauczycieli języka angielskiego do 25.09.2018 roku.


KONKURS dla UCZNIÓW klas 1-3 „Plakat na symbol Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych”

1.Wykonać plakat związany z symbolem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bądź Stanów Zjednoczonych. Plakaty wykonujemy samodzielnie.

2.Wszystkie prace dostarczamy do nauczycieli języka angielskiego do 25.09.2018 roku.

regulamin konkursu„ N I E P O D L E G Ł A ” – konkurs

1.Udział w konkursie mogą wziąć: a) dzieci z przedszkoli, b) uczniowie szkół podstawowych, c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. a) podopieczni przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych: praca plastyczna zatytułowana Niepodległość i wolność w oczach dziecka, w formacie nie większym niż strony A3, technika dowolna b) --uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych: spisane wywiady z uczestnikami obchodów zilustrowane fotografiami,kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 8 stron formatu A4, czcionką 12, Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy. --projekt (w formie wydruku) 2-stronicowej gazetki okolicznościowej ukazującej obchody dowolnej rocznicy odzyskania niepodległości w miejscowości i regionie,  w formacie nie większym niż strony A3,

-- prezentacja multimedialna w programie PowerPoint 2010 albo starszy  pt. Niepodległość sto lat później (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut

4. informacji udziela p. Marcin Pietrzak- nauczyciel historii

regulamin konkursuCzłowiek bez tajemnic

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 6 SP ; 7SP –2,3 Gim

2.Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie rozwiązują test oraz zadania otwarte dotyczące anatomii i fizjologii człowieka

3.zgłoszenia przyjmują nauczyciele biologii, przyrody, chemii i fizyki do 16.05.2018

4.Zasady wyłaniania zwycięzców: Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który otrzyma największą ilość punktów za prawidłowo rozwiązane zadania.

regulamin konkursuKONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO – EDYCJA VII

1.Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół powiatu warszawskiego zachodniego.

2.Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie dyktanda o różnym stopniu trudności, uzależnionym od wieku.

3.Podczas pisania DYKTANDA nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.

4. Zdobycie I, II, III miejsca, wyróżnienia pozwala na umieszczenia informacji o wygranej na świadectwie (konkurs zgłoszony został do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty).

regulamin konkursuKonkurs Recytatorski z Języka Angielskiego

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz Oddziału Gimnazjalnego w Zaborowie;

2.Chętni do uczestniczenia w konkursie zobowiązani są do zgłoszenia swojej osoby do poniedziałku 21.05.2018 r. do nauczycieli języka angielskiego

3.Termin konkursu: 24.05.2018 r (czwartek).

4.Każdy uczestnik zobowiązany jest do wyrecytowania wiersza, piosenki lub rymowanki w języku angielskim;

regulamin konkursuIV ZABOROWSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VII) i 2-3 gimnazjum

2. Konkurs ma formę 25 Zadań. Każdego dnia na szkolnym korytarzu zostaną umieszczone 5 zadania do wykonania w czasie przerwy

3. Konkurs odbędzie się w dniu: 23-27 kwietnia 2018r. Uczniowie podczas tygodnia biblijnego będą, rozwiązywać zadania z pomocą Pisma Świętego znajdującego się w szkolnej bibliotece

4.Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. ( każda poprawna odpowiedz to 1 punkt). "udział" to przynajmniej trzy pełne dni wypełnione poprawnie.

regulamin konkursu

Mój ulubiony artysta. Praca inspirowana wybranym obrazem


Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4 - 7 szkoły podstawowej i 2 - 3 gimnazjum.

Zadanie polega na wyborze obrazu znanego twórcy, następnie wykonaniu pracy inspirowanej tym obrazem. Format pracy A3 (może być większy) – technika dowolna.

Regulamin konkursu

„ Rachmistrz klasowy”.


Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4- 5 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku

Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie rozwiązują zestaw rachunków z podziałem na klasy (100 przykładów)

Regulamin konkursu


„ Z geometrią za pan brat”.


Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 6- 7 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku

Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie rozwiązują test składający się z 15 zadań (obliczenia w geometrii)

Regulamin konkursuKonkurs z okazji Dnia Ziemi "Smog i inne zanieczyszczenia powietrza".


Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 0-3, 4-6, 7-2G-3G

Data organizacji konkursu: - 10-25 kwietnia

Regulamin konkursuRegulamin konkursu plastycznego „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

Cross z historią w tle


regulamin konkursu

Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka szkolnego do udziału w biegu organizowanym podczas imprezy biegowo-historycznej „Cross z historią w tle”

Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka przedszkolnego do udziału w biegu organizowanym podczas imprezy biegowo-historycznej „Cross z historią w tle”

MAM TALENT

który odbędzie się 24.04.2018r. o godz.9.50 w sali widowiskowej.

Czekamy na wszystkich, którzy posiadają jakąś umiejętność i chcą zaprezentować ją innym. Konkurs odbywa się w III kategoriach wiekowych: - klasy 0-3 SP - klasy 4-7 SP - II – III gimnazjum

Kandydaci przynoszą ze sobą muzykę, podkłady muzyczne na pendrive. Kandydaci zgłaszają się do p. A.Połeć lub p.B.Ciupy do 20.04. 2018r.

regulamin konkursu

ZABOROWSKI TURNIEJ O WIENIEC LAUROWY DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH I SZÓSTYCH

Data organizacji konkursu:26 kwietnia 2018r. na drugiej lekcji

WYMAGANIA: mity o bogach olimpijskich, Odyseuszu, Prometeuszu, Demeter i Korze, Syzyfie, atrybuty bogów, związki frazeologiczne, np. syreni śpiew, wykorzystanie mitologicznych imion i pojęć we współczesnym języku, np. skąd wzięły się nazwy, np.: hydrant, echo, zefir

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ WASZE POLONISTKI DO 23 kwietnia

regulamin konkursu


regulamin konkursuKonkurs „Co W Puszczy Piszczy” Etap szkolny

Uczestnicy konkursu: klasy 4-7 Szkoły Podstawowej

Data organizacji konkursu: - 15.03.2018r

Zagadnienia do konkursu: 1. Rozpoznawanie gatunków drzew 2.Rozpoznawanie tropów zwierząt 3.Zwyczaje zachowania się tych zwierząt. 4.Budowa lasu. 5. Kampinoski Park Narodowy (przyroda, historia) 6. Parki narodowe w Polsce

regulamin konkursuXVII Mistrzostwa Szkoły w Ortografii

Data organizacji konkursu: - I etap - 22 marca 2018, - II etap - 10 maja 2018.

Zadania dla uczestnika konkursu: - opanowanie podstawowych zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, łączną i rozłączną pisownią nie z różnymi częściami mowy, pisowni wyrazów wielką i małą literą, - rozpoznawanie zasad ortograficznych na podstawie podanych przykładów, - uzupełnienie tekstu z lukami, - pisanie dyktanda ortograficznego ze słuchu z wyrazami sprawdzającymi umiejętność stosowania ww. reguł poprawnej pisowni.

regulamin konkursuKONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dzień Świętego Patryka – Saint Patrick’s Day

Tematyka konkursu związana jest z  irlandzkim świętem narodowym - Dniem Świętego Patryka, które obchodzone jest 17 marca, a więc zaledwie 4 dni przed nadejściem kalendarzowej wiosny. W tym dniu Irlandczycy na całym świecie nie tylko upamiętniają patrona swojego kraju, ale także witają budzącą się wiosnę. Najważniejszą tradycją obchodów Dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi dlatego serdecznie zachęcamy do wspólnego świętowania i zaakcentowania kolorem zielonym swojego udziału!

regulamin konkursu Klasy 1-3- Konkurs „Symbole Dnia Świętego Patryka”

regulamin konkursu klasy 4-7 Konkurs „Słowo-Obraz”

regulamin konkursu- II, III klasa oddziału gimnazjalnego Konkurs na plakat o Irlandii

Zgłoszenia prosimy kierować do nauczycieli języka angielskiego do dnia 14.03.2018Zapraszamy Uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy” (edycja IX – 2018r.)

Uczestnik konkursu tworzy pracę plastyczną, inspirowaną dowolnie wybranymi faktami z życia i działalności bł. Bolesławy Lament, odwołując się jednocześnie do aspektów wychowawczych. W dookreśleniu tematu konkursu mogą być pomocne cytaty bł. Bolesławy: „Bądźmy więc dobrymi, bardzo dobrymi względem wszystkich dusz bez wyjątku”, „Wychowanie to przede wszystkim troska o zbawienie dusz”, „Mamy kształcić nie tylko umysły, ale dusze i serca prowadzić do Boga”.

Technika wykonania pracy:  Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa). Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

Formaty pracy:  A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę); Praca nie może być konstrukcją przestrzenną.

Na prace czekamy do 16 kwietnia 2018 . Prace prosimy składać do p. Katarzyny Stańczuk

regulamin konkursuKonkurs plastyczno- literacko „Gdy myślę misje… Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie i przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci i działalności o. Mariana Żelazka SVD (1918 – 2006). Prace powinny przedstawiać realizację hasła Konkursu. Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Prace mają mieć charakter indywidualny Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Nie może to też być wydruk komputerowy. Format A3 lub A4. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną (rzeźbą, figurą). Wiersz, opis, rozprawka, esej. Praca literacka powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu.  Wymagana objętość pracy maksymalnie 3 strony A4 (około 9 tys. znaków).  Praca powinna być zatytułowana, napisana wyłącznie w języku polskim.  Czcionka 12 (Times New Roman, Arial), odstępy 1,5.  Praca literacka musi być oryginalną twórczością uczestnika Konkursu i nie może w żadnej swej części być plagiatem. .


Prace oddajemy do Pani od Religii do 6 kwietnia

regulamin konkursu9 marca 2018 Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawe opracowanie graficzne powinny stanowić dla uczniów zachętę do udziału. Najlepsi otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnionego z nadanymi symbolicznymi tytułami Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani zostaną dodatkowo nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.

Zgłoszenia do 14 lutego 2018 - pani Michalina Mikołajczak-Król Konkurs jest płaty 9 złoty od uczestnika, opłaty prosimy wnosić do 7 marca 2018.regulamin konkursuZapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3, 4-7 oraz klasy II-III oddziału gimnazjalnego do wzięcia udziału w konkursie na wiersz walentynkowy.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy napisać utwór liryczny oscylujący wokół tematyki uczuć, który wzruszy, rozczuli, chwyci za serce i rozbawi. Wiersz może być napisany w języku polskim lub angielskim. Objętość tekstu – dowolna, a formę możesz wybrać sam  Pamiętaj, że każdy utwór powinien być opatrzony tytułem, który nawiązuje do jego treści, a każda praca opisana (imię, nazwisko, klasa).

Prace możecie oddawać do 10.02.2018 roku do organizatorów konkursu.regulamin konkursuKonkurs plastyczny na Portret w dowolnej technice, dla klas I-III i IV-VII.

Celem konkursu jest wykonanie portretu na płaszczyźnie (malarstwo, kolaż, pastel, mozaika, wyklejanka) lub pracy przestrzennej. Format dla klas I-III A4 lub A3, dla klas IV-VII format A3. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, kompozycja, estetyka wykonania. Termin oddania prac do 13 lutegoregulamin konkursuIII FESTIWAL PIEŚNI POWSTAŃCZEJ

1.Konkurs adresowany jest do uczniów: I kategoria wiekowa – kl. 0 - 3 II kategoria wiekowa –kl. 4-6 III kategoria - kl 7 - III Gimnazjum

2. Każda klasa/ reprezentanci klasy, losują i przygotowują pieśń powstańczą, którą zaprezentują na Festiwalu do akompaniamentu własnego bądź podkładu muzycznego. Wychowawca sam decyduje o ilości uczestników reprezentujących klasę( może to być również cała klasa) Uczestnicy, którzy nie dysponują podkładami muzycznymi, udają się do P. W. Dziedzic (sala nr 5) do 05.02.2018 r. z pendrivem. Uczestnicy posiadający własny podkład muzyczny zobowiązani są dostarczyć do P. W. Dziedzic do 10.02 na płycie CD-Audio lub w postaci pliku MP3 nagranego na pendrivie lub na płycie CD. Zwycięzców Festiwalu(Grand Prix, II i III miejsce oraz wyróżnienia) wyłoni komisja, która będzie miała do dyspozycji 4 punkty + dodatkowy punkt za przygotowanie strojów.

Konkurs odbędzie się 15 lutego o godz. 9.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

regulamin konkursuKonkurs logicznego myślenia

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas II, IIIa, IIIb, IIIc

2. Zadania dla uczestnika konkursu: Udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kartach pracy. Uczniowie mają do wykonania 13 zadań o różnym stopniu trudności w czasie 45 min pod opieką wychowawcy klasy. Rozwiązanie przedstawiają w zależności od typu zadania w formie odpowiedzi pisemnej, rysunku, zapisu cyfrowego lub wskazania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych. Pracują indywidualnie – każdy ze swoim zestawem kart.

3.Data organizacji konkursu: 10.01.2018 r. ( w godz. 800-845)

regulamin konkursuIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ…

1.Kategorie wiekowe UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW: szkoła podstawowa: KAT. I- kl. 1.; KAT. II- kl. 2.; KAT. III- kl. 3.; KAT. IV- kl. 4.; KAT. V- kl. 5.; KAT. VI- kl. 6.; KAT. VII – kl. 7., kl. 2., 3. (gimnazjum);

2. Zapisy u nauczycieli języka polskiego do 10 stycznia

3. Opłata konkursowa za uczennicę/ucznia wynosi 7 zł.

regulamin konkursuKONKURS PLASTYCZNY "PAN MRÓZ"

1. Uczestnicy konkursu: Dzieci z Oddziałów „0” Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie oraz Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

2. Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat.

3. Prace należy dostarczyć do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 1200 do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 stycznia 2018 r.

regulamin konkursuKonkurs plastyczny promujący ideę szlachetnej paczki wśród najmłodszych pt:" CZYM JEST DLA CIEBIE MĄDRA POMOC?"

Konkurs adresowany dla osób w wieku 6 - 16 lat.Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, formacie A4 lub A3, która będzie interpretacją idei mądrego pomagania. Termin oddania prac do 8 grudnia, (prace muszą mieć oświadczenie rodzićów/ opiekunów. Oświadczenie oraz dodatkowe informacje o konkursie na Facebooku Fanpage "Szlachetna Paczka Gminy Leszno" Prace można oddawać p. Agnieszce Zabłockiej-OsialMieszkańcy lasu.

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas , 4-7 Szkoły Podstawowej i 2-3 oddziału gimnazjalnego

2.Data organizacji konkursu: - 14.12.2017r 1 godz lekcyjna ( biblioteka )

3.Konkurs ma postać testu z pytaniami otwartymi i pytaniami wyboru z przedmiotów przyrodniczych .Uczniowie przygotowują się do konkursu według zagadnień wcześniej podanych przez organizatorów. Zagadnienia będą wywieszone na gazetce szkolnej

regulamin konkursuKonkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 0-3

1.odbędzie się 15 grudnia 2017 roku (piątek-godz.8.55) w sali widowiskowej.

2.Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest recytowanie solo lub w duecie.

3.Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 12 grudnia 2017 roku.

regulamin konkursukonkurs informatyczno-polonistyczny na opowiadanie bożonarodzeniowe

1. uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej (obowiązkowo) oraz chętni uczniowie klas 4-6 SP i oddziałów gimnazjalnych

2.wydrukowane prace należy oddać do 20.12.2017 r.

3.Konkurs polega na napisaniu opowiadania w dokumencie tekstowym oraz zaprojektowaniu do niego ilustracji. Treścią opowiadania powinna być historia prawdziwa lub fikcyjna mająca swój przebieg w święta Bożego Narodzenia, ukazująca wpływ świąt na życie bohatera lub bohaterów

regulamin konkursuKonkurs kolęd i pastorałek

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: I Kategoria kl. I-III II Kategoria kl. IV – VII.

2.Wykonawcy prezentują się w jednym utworze. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na pen drive i dostarczony do 04.12.2017r, do p. Wioletty Dziedzic lub p. Moniki Strakowskiej. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 3 min

3.Konkurs odbędzie się 08.12.2017r o godz. 9.00

regulamin konkursu

Regulamin Konkursu na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe

1. Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas 0 – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum.

2.Termin konkursu: Konkurs trwa od 16 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

3.Zasady konkursu: -Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej, praca indywidualna lub zespołowa. -Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe. -Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 8 grudnia 2017 r. do wychowawcy klasy

regulamin konkursuKONKURS PRACA PRZESTRZENNA „KAMIENNE TABLICE Z 10 PRZYKAZANIAMI”

1.Uczestnicy konkursu: do udziału zapraszamy uczniów klas 0-3 4-7 i 2-3 gimnazjum, prace można wykonywać rodzinnie

2. na prace czekamy do 8 grudnia

3.Zadania dla uczestnika konkursu:W Piśmie Świętym mamy podane właściwie tylko, że tablice były dwie i były kamienne. Nie wiemy jak dokładnie wyglądały, z jakiego rodzaju kamienia były zbudowane czy jakiej były wielkości. Dlatego czasu uruchomić wyobraźnie :) Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić dwie tablice z przykazaniami, tak jak sobie je wyobrażamy. Oczywiście nie musimy używać do tego kamienia, ale każde inne tworzywo może je imitować :) życzymy rodzinnej zabawy i czekamy na piękne prace. Z prac zostanie wykonana wystawa na szkolnym korytarzu.

regulamin konkursuKonkurs frazeologiczny

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej

2. Data organizacji konkursu: - 30 listopada 2017 roku

3.Zadania dla uczestnika konkursu: Rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość i rozumienie związków frazeologicznych. Wykonanie zadań twórczych i odtwórczych na podstawie podanego zakresu związków frazeologicznych.

regulamin konkursu„Wielka Brytania i USA w 3D"

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas uczniów 4-7 i IIg,IIIg

2.Technika wykonania pracy: dowolna;

3.Zadaniem uczniów jest stworzenie makiety znanej budowli lub innych symboli krajów anglojęzycznych. Jurorzy będą brali pod uwagę przede wszystkim pomysł, staranność, kreatywność i efekt końcowy :)

4.Termin składania prac: do 25 września 2017r

regulamin konkursu
Europejski Dzień Języków Obcych Opowiedz o tym w komiksie

1.W konkursie udział biorą uczniowie klas 4-7 oraz IIG, III;G

2.Forma wykonania: projekt plastyczno – językowy;

3.Termin składania prac : do 25 września 2017 r;

4.ZADANIE KONKURSOWE: Zadaniem uczniów jest przygotowanie komiksu w języku angielskim (mogą to być obrazki z dialogami). Komiks powinien zawierać zagadnienia oraz gramatykę przerobioną w poszczególnych klasach. Jurorzy będą brali pod uwagę pomysł, kreatywność, staranność oraz efekt końcowy.

regulamin konkursu
Flaga wszystkich języków

1.uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

2.ZADANIE KONKURSOWE:  stworzenie pracy plastycznej,  format A4 lub A3,  technika: dowolna,  temat: „Jak wygląda flaga wszystkich europejskich języków?”

3.Każda praca powinna być następująco opisana: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA

4.Termin składania prac: do 25 września 2017 (poniedziałek).

regulamin konkursu„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”

1.uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-7 oraz oddziały Gimnazjalne i Zerówka

2.warunki uczestnictwa: zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem przedstawiające krajobraz ( mogą być na zdjęciu zwierzęta, ale nie ludzie) Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub wartość.

3.Zdjęcia należy przesłać emailem na adres kasiastanczuk@wp.pl

4.Prosimy w emailu wpisać imię, nazwisko i klasę oraz miejsce wykonania zdjęcia

Wygrają zdjęcia, które prezentują najbardziej ciekawy i w niekonwencjonalny sposób walory naszej Ojczyzny.

Wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole

Na prace czekamy do 6 października.

XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski  Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa” dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II.

1.uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-7 oraz oddziały Gimnazjalne

2.warunki uczestnictwa: Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego utworu poetyckiego o charakterze religijnym. Prezentacja wiersza nie może być dłuższa niż 3 minuty

3.Z nauczonym na pamięć wierszem należy zgłosić się do 6 października do Pani Katechetki. .

4. regulamin konkursu pojawi się na: www.skarga.edu.pl

konkursy- archiwum rok 2015/2016