SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUKONKURSY


Konkurs plastyczno- literacko „Gdy myślę misje… Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie i przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci i działalności o. Mariana Żelazka SVD (1918 – 2006). Prace powinny przedstawiać realizację hasła Konkursu. Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Prace mają mieć charakter indywidualny Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Nie może to też być wydruk komputerowy. Format A3 lub A4. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną (rzeźbą, figurą). Wiersz, opis, rozprawka, esej. Praca literacka powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu.  Wymagana objętość pracy maksymalnie 3 strony A4 (około 9 tys. znaków).  Praca powinna być zatytułowana, napisana wyłącznie w języku polskim.  Czcionka 12 (Times New Roman, Arial), odstępy 1,5.  Praca literacka musi być oryginalną twórczością uczestnika Konkursu i nie może w żadnej swej części być plagiatem. .


Prace oddajemy do Pani od Religii do 6 kwietnia

regulamin konkursu9 marca 2018 Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawe opracowanie graficzne powinny stanowić dla uczniów zachętę do udziału. Najlepsi otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnionego z nadanymi symbolicznymi tytułami Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani zostaną dodatkowo nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.

Zgłoszenia do 14 lutego 2018 - pani Michalina Mikołajczak-Król Konkurs jest płaty 9 złoty od uczestnika, opłaty prosimy wnosić do 7 marca 2018.regulamin konkursuZapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3, 4-7 oraz klasy II-III oddziału gimnazjalnego do wzięcia udziału w konkursie na wiersz walentynkowy.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy napisać utwór liryczny oscylujący wokół tematyki uczuć, który wzruszy, rozczuli, chwyci za serce i rozbawi. Wiersz może być napisany w języku polskim lub angielskim. Objętość tekstu – dowolna, a formę możesz wybrać sam  Pamiętaj, że każdy utwór powinien być opatrzony tytułem, który nawiązuje do jego treści, a każda praca opisana (imię, nazwisko, klasa).

Prace możecie oddawać do 10.02.2018 roku do organizatorów konkursu.regulamin konkursuKonkurs plastyczny na Portret w dowolnej technice, dla klas I-III i IV-VII.

Celem konkursu jest wykonanie portretu na płaszczyźnie (malarstwo, kolaż, pastel, mozaika, wyklejanka) lub pracy przestrzennej. Format dla klas I-III A4 lub A3, dla klas IV-VII format A3. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, kompozycja, estetyka wykonania. Termin oddania prac do 13 lutegoregulamin konkursuIII FESTIWAL PIEŚNI POWSTAŃCZEJ

1.Konkurs adresowany jest do uczniów: I kategoria wiekowa – kl. 0 - 3 II kategoria wiekowa –kl. 4-6 III kategoria - kl 7 - III Gimnazjum

2. Każda klasa/ reprezentanci klasy, losują i przygotowują pieśń powstańczą, którą zaprezentują na Festiwalu do akompaniamentu własnego bądź podkładu muzycznego. Wychowawca sam decyduje o ilości uczestników reprezentujących klasę( może to być również cała klasa) Uczestnicy, którzy nie dysponują podkładami muzycznymi, udają się do P. W. Dziedzic (sala nr 5) do 05.02.2018 r. z pendrivem. Uczestnicy posiadający własny podkład muzyczny zobowiązani są dostarczyć do P. W. Dziedzic do 10.02 na płycie CD-Audio lub w postaci pliku MP3 nagranego na pendrivie lub na płycie CD. Zwycięzców Festiwalu(Grand Prix, II i III miejsce oraz wyróżnienia) wyłoni komisja, która będzie miała do dyspozycji 4 punkty + dodatkowy punkt za przygotowanie strojów.

Konkurs odbędzie się 15 lutego o godz. 9.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

regulamin konkursuKonkurs logicznego myślenia

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas II, IIIa, IIIb, IIIc

2. Zadania dla uczestnika konkursu: Udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kartach pracy. Uczniowie mają do wykonania 13 zadań o różnym stopniu trudności w czasie 45 min pod opieką wychowawcy klasy. Rozwiązanie przedstawiają w zależności od typu zadania w formie odpowiedzi pisemnej, rysunku, zapisu cyfrowego lub wskazania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych. Pracują indywidualnie – każdy ze swoim zestawem kart.

3.Data organizacji konkursu: 10.01.2018 r. ( w godz. 800-845)

regulamin konkursuIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ…

1.Kategorie wiekowe UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW: szkoła podstawowa: KAT. I- kl. 1.; KAT. II- kl. 2.; KAT. III- kl. 3.; KAT. IV- kl. 4.; KAT. V- kl. 5.; KAT. VI- kl. 6.; KAT. VII – kl. 7., kl. 2., 3. (gimnazjum);

2. Zapisy u nauczycieli języka polskiego do 10 stycznia

3. Opłata konkursowa za uczennicę/ucznia wynosi 7 zł.

regulamin konkursuKONKURS PLASTYCZNY "PAN MRÓZ"

1. Uczestnicy konkursu: Dzieci z Oddziałów „0” Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie oraz Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

2. Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat.

3. Prace należy dostarczyć do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 1200 do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 stycznia 2018 r.

regulamin konkursuKonkurs plastyczny promujący ideę szlachetnej paczki wśród najmłodszych pt:" CZYM JEST DLA CIEBIE MĄDRA POMOC?"

Konkurs adresowany dla osób w wieku 6 - 16 lat.Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, formacie A4 lub A3, która będzie interpretacją idei mądrego pomagania. Termin oddania prac do 8 grudnia, (prace muszą mieć oświadczenie rodzićów/ opiekunów. Oświadczenie oraz dodatkowe informacje o konkursie na Facebooku Fanpage "Szlachetna Paczka Gminy Leszno" Prace można oddawać p. Agnieszce Zabłockiej-OsialMieszkańcy lasu.

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas , 4-7 Szkoły Podstawowej i 2-3 oddziału gimnazjalnego

2.Data organizacji konkursu: - 14.12.2017r 1 godz lekcyjna ( biblioteka )

3.Konkurs ma postać testu z pytaniami otwartymi i pytaniami wyboru z przedmiotów przyrodniczych .Uczniowie przygotowują się do konkursu według zagadnień wcześniej podanych przez organizatorów. Zagadnienia będą wywieszone na gazetce szkolnej

regulamin konkursuKonkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 0-3

1.odbędzie się 15 grudnia 2017 roku (piątek-godz.8.55) w sali widowiskowej.

2.Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest recytowanie solo lub w duecie.

3.Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 12 grudnia 2017 roku.

regulamin konkursukonkurs informatyczno-polonistyczny na opowiadanie bożonarodzeniowe

1. uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej (obowiązkowo) oraz chętni uczniowie klas 4-6 SP i oddziałów gimnazjalnych

2.wydrukowane prace należy oddać do 20.12.2017 r.

3.Konkurs polega na napisaniu opowiadania w dokumencie tekstowym oraz zaprojektowaniu do niego ilustracji. Treścią opowiadania powinna być historia prawdziwa lub fikcyjna mająca swój przebieg w święta Bożego Narodzenia, ukazująca wpływ świąt na życie bohatera lub bohaterów

regulamin konkursuKonkurs kolęd i pastorałek

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: I Kategoria kl. I-III II Kategoria kl. IV – VII.

2.Wykonawcy prezentują się w jednym utworze. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na pen drive i dostarczony do 04.12.2017r, do p. Wioletty Dziedzic lub p. Moniki Strakowskiej. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 3 min

3.Konkurs odbędzie się 08.12.2017r o godz. 9.00

regulamin konkursu

Regulamin Konkursu na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe

1. Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas 0 – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum.

2.Termin konkursu: Konkurs trwa od 16 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

3.Zasady konkursu: -Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej, praca indywidualna lub zespołowa. -Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe. -Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 8 grudnia 2017 r. do wychowawcy klasy

regulamin konkursuKONKURS PRACA PRZESTRZENNA „KAMIENNE TABLICE Z 10 PRZYKAZANIAMI”

1.Uczestnicy konkursu: do udziału zapraszamy uczniów klas 0-3 4-7 i 2-3 gimnazjum, prace można wykonywać rodzinnie

2. na prace czekamy do 8 grudnia

3.Zadania dla uczestnika konkursu:W Piśmie Świętym mamy podane właściwie tylko, że tablice były dwie i były kamienne. Nie wiemy jak dokładnie wyglądały, z jakiego rodzaju kamienia były zbudowane czy jakiej były wielkości. Dlatego czasu uruchomić wyobraźnie :) Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić dwie tablice z przykazaniami, tak jak sobie je wyobrażamy. Oczywiście nie musimy używać do tego kamienia, ale każde inne tworzywo może je imitować :) życzymy rodzinnej zabawy i czekamy na piękne prace. Z prac zostanie wykonana wystawa na szkolnym korytarzu.

regulamin konkursuKonkurs frazeologiczny

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej

2. Data organizacji konkursu: - 30 listopada 2017 roku

3.Zadania dla uczestnika konkursu: Rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość i rozumienie związków frazeologicznych. Wykonanie zadań twórczych i odtwórczych na podstawie podanego zakresu związków frazeologicznych.

regulamin konkursuPlejada Świętych i Aniołów

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 0-3;4-7 i oddziałów gimnazjum.

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

Gorąca prośba: uczniowie klas 0-3 informują swoich wychowawców w dniu konkursu, że będą w nim brać udział :)

4.Termin: 25.10.2015. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:30 w sali gimnastycznej

Inspiracje na atrybuty znajdziesz tutaj„Wielka Brytania i USA w 3D"

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas uczniów 4-7 i IIg,IIIg

2.Technika wykonania pracy: dowolna;

3.Zadaniem uczniów jest stworzenie makiety znanej budowli lub innych symboli krajów anglojęzycznych. Jurorzy będą brali pod uwagę przede wszystkim pomysł, staranność, kreatywność i efekt końcowy :)

4.Termin składania prac: do 25 września 2017r

regulamin konkursu
Europejski Dzień Języków Obcych Opowiedz o tym w komiksie

1.W konkursie udział biorą uczniowie klas 4-7 oraz IIG, III;G

2.Forma wykonania: projekt plastyczno – językowy;

3.Termin składania prac : do 25 września 2017 r;

4.ZADANIE KONKURSOWE: Zadaniem uczniów jest przygotowanie komiksu w języku angielskim (mogą to być obrazki z dialogami). Komiks powinien zawierać zagadnienia oraz gramatykę przerobioną w poszczególnych klasach. Jurorzy będą brali pod uwagę pomysł, kreatywność, staranność oraz efekt końcowy.

regulamin konkursu
Flaga wszystkich języków

1.uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

2.ZADANIE KONKURSOWE:  stworzenie pracy plastycznej,  format A4 lub A3,  technika: dowolna,  temat: „Jak wygląda flaga wszystkich europejskich języków?”

3.Każda praca powinna być następująco opisana: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA

4.Termin składania prac: do 25 września 2017 (poniedziałek).

regulamin konkursu„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”

1.uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-7 oraz oddziały Gimnazjalne i Zerówka

2.warunki uczestnictwa: zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem przedstawiające krajobraz ( mogą być na zdjęciu zwierzęta, ale nie ludzie) Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub wartość.

3.Zdjęcia należy przesłać emailem na adres kasiastanczuk@wp.pl

4.Prosimy w emailu wpisać imię, nazwisko i klasę oraz miejsce wykonania zdjęcia

Wygrają zdjęcia, które prezentują najbardziej ciekawy i w niekonwencjonalny sposób walory naszej Ojczyzny.

Wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole

Na prace czekamy do 6 października.

XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski  Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa” dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II.

1.uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-7 oraz oddziały Gimnazjalne

2.warunki uczestnictwa: Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego utworu poetyckiego o charakterze religijnym. Prezentacja wiersza nie może być dłuższa niż 3 minuty

3.Z nauczonym na pamięć wierszem należy zgłosić się do 6 października do Pani Katechetki. .

4. regulamin konkursu pojawi się na: www.skarga.edu.pl

konkursy- archiwum rok 2015/2016