GIMNAZJUM W ZABOROWIEKONKURSY


Chemia w kuchni. Konstruowanie modeli związków chemicznych.

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 2- 3 Gimnazjum w Zaborowie

2.Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie przygotowują dowolną techniką modele związków chemicznych wykorzystywanych w kuchni. Każdy uczestnik podpisuje swoją pracę.

3.Zasady wyłaniania zwycięzców: Prace konkursowe zostaną ocenione przez organizatorów konkursu do 07.06. 2017. Termin składania prac upływa 06.06.2017r.

regulamin konkursuTEST INTERNETOWY O OBJAWIENIACH FATIMSKICH

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I-VI) i szkoły gimnazjalnej. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: o Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), o Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI), o Poziom 3 dla gimnazjum (kl. I-III).

2.Konkurs ma formę testu składającego się z pytań. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt.

3.Konkurs odbędzie się w dniu: 15 MAJA 2017r. Godzina przeprowadzenia konkursu ( 16.00 – 21:00) – konkurs będzie przeprowadzony z wykorzystaniem internetu.

4. Na stronie internetowej szkoły pojawi się instrukcja i zestaw zadań w zakładce konkursy.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE, JEŚLI KTOŚ JESZCZE ROZWIĄZUJE TEST PROSIMY SPOKOJNIE DOSŁAĆ.

szukasz pomocy?

odpowiedzi prosimy wysłać na adres: kasiastanczuk@wp.pl nie zapomnijcie podać imienia i nazwiska oraz klasy.

uczestnik otrzyma potwierdzenie drogą e-mailową o otrzymaniu przez organizatorów odpowiedzi. W wypadku nie otrzymania odpowiedzi do godz. 21:00 prosimy o ponowne wysłanie wiadomości z odpowiedziami.

regulamin konkursuKonkurs czytelniczy dla uczniów gimnazjum

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III

2.Data organizacji konkursu: 30 maja 2017

3.Zadania dla uczestnika konkursu: - przeczytanie utworów pt. “Opium w rosole", "Język Trolli" oraz trzeciej dowolnie wybranej przez gimnazjalistów powieści z cyklu "Jeżycjada" Małgorzaty Musierowicz, - udzielenie prawidłowych odpowiedzi związanych z treścią oraz problematyką utworów.

regulamin konkursuKonkurs recytatorski z języka angielskiego

1. Uczestnicy konkursu to uczniowie klas 1-3, 4-6 SP i I-III G.

2.Uczestnicy muszą zgłosić udział w konkursie do 24.05.2017 do nauczycieli języka angielskiego, a następnie pokazać nauczycielowi utwór, który będzie prezentowany. a) Każdy utwór powinien być skonsultowany z nauczycielem języka angielskiego. b) Treść utworu powinna być dostarczona nauczycielowi języka angielskiego

3.Dozwolone jest uczestnictwo w parach.

4.Termin konkursu przewidziany jest na 25.05.2017.

regulamin konkursuKonkurs plastyczny Zaprojektuj dekorację okna na procesję Bożego Ciała

1. Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym" Zaprojektuj dekorację okna na procesję Bożego Ciała". Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

2.Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka)

3.Format pracy: A4, A3, A2 ( papier blok techniczny)

4. na prace czekamy do 15 maja nauczyciele katecheci

regulamin konkursuKonkurs Historyczny o Partyzantach Grupy AK „Kampinos”

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

2.Zadania konkursowe mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi (krótkie odpowiedzi) oraz interpretowania różnego rodzaju źródeł historycznych, pracy z mapą, fotografii.

3.Konkurs odbędzie się 5 maja 2017 r. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

regulamin konkursuIII ZABOROWSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy II-VI) i szkoły gimnazjalnej

2. Konkurs ma formę 25 Zadań. Każdego dnia na szkolnym korytarzu zostaną umieszczone 5 zadań do wykonania w czasie przerwy

3. Konkurs odbędzie się w dniu: 24-28 kwietnia 2017r. Uczniowie podczas tygodnia biblijnego będą, rozwiązywać zadania z pomocą Pisma Świętego znajdującego się w szkolnej bibliotece

4.Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. ( każda poprawna odpowiedz to 1 punkt).

regulamin konkursu„Kartka z dziennika partyzanta Grupy AK Kampinos”

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej, 1 - 3 gimnazjum.

Czas trwania konkursu: - od 3 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r.

Zadania dla uczestnika konkursu: Zapiski z dziennika partyzanta Grupy AK Kampinos Format i objętość – jedna strona A4 Praca powinna być napisana na komputerze zgodnie z zasadami edytorskimi (czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany)

regulamin konkursu


„Projekt pomnika poświęconego partyzantom Grupy AK Kampinos”

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3, 4 - 6 szkoły podstawowej, 1 - 3 gimnazjum.

Czas trwania konkursu: - od 3 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r.

Zadania dla uczestnika konkursu: Stworzenie ( namalowanie, narysowanie) projektu pomnika partyzantów Grupy AK Kampinos Forma pracy – technika artystyczna- dowolna – rysunek, praca malarska, kolaż, wyklejanka , format

regulamin konkursuUczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej i uczniowie Gimnazjum

Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować, zaśpiewać, zagrać utwór lub zaprezentować inną umiejętność artystyczną. Dopuszczalny jest występ solo lub w duecie.

Kandydaci zgłaszają się do p. A.Połeć lub p.B.Ciupy do 6 maja 2017r.

„MAM TALENT” odbędzie się 10.05.2017r. o godz.10.50 w sali widowiskowej.

regulamin konkursu

„Od starożytności do współczesności. Wielcy matematycy i fizycy”.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3 Gimnazjum

Zadania dla uczestników konkursu: uczniowie przygotowują dowolną techniką portrety znanych matematyków i fizyków (format A3 lub A4). Każdy uczestnik podpisuje swoją pracę. Na oddzielnej kartce, przedstawia krótkie uzasadnienie sporządzone komputerowo, dlaczego wybrał daną postać.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez organizatorów konkursu do 05.05. 2017. Termin składania prac organizatorom konkursu upływa 28.04.2017r.

regulamin konkursu

Mieszkańcy lasu.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3 Gimnazjum

Data organizacji konkursu: - 17.03.2017r. 4 godzina lekcyjna

Zasady obowiązujące uczestników konkurs: Konkurs ma postać testu z pytaniami otwartymi i pytaniami wyboru z przedmiotów przyrodniczych .Uczniowie przygotowują się do konkursu według zagadnień wcześniej podanych przez organizatorów. Zagadnienia będą wywieszone na gazetce szkolnej

regulamin konkursuXIV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” DLA UCZCZENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

Na konkurs recytatorski należy przygotować wiersz o tematyce patriotycznej. Recytacja nie może być dłuższa niż 3 min. zgłoszenia do nauczycieli religii do 17 marca.

regulamin konkursuKonkurs na najpiękniejszego baranka wielkanocnego

Zachęcamy całe rodziny do wykonania baranka wielkanocnego. Technika i wielkość całkowicie dowolna. Liczy się zaangażowanie i końcowy wygląd. Baranek powinien być przestrzenny. Na prace nauczyciele religii czekają do 7 kwietnia.

regulamin konkursu

XVI Mistrzostwa Szkoły w OrtografiiZapraszamy Uczniów z klas III - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum do udziału w XVI Mistrzostwach Szkoły w Ortografii. I etap odbędzie się 28 marca 2017 r.

regulamin konkursu


„Prześladowani chrześcijanie. Mogę im pomóc!”Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IV edycji konkursu misyjnego „Gdy myślę misje...”. Tegoroczna edycja konkursu przebiegać będzie pod hasłem „Prześladowani chrześcijanie. Mogę im pomóc!”. Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie i uwrażliwienie dzieci i młodzieży sytuacją prześladowanych w obecnych czasach chrześcijan oraz możliwości udzielenia im wsparcia i pomocy przez instytucje kościelne, społeczne, pojedyncze osoby, dzieci i młodzież. Ważna jest również sprawa rozwijania kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej, reżyserskiej, a także literackiej uczestników konkursu.

Na konkurs można zgłaszać: - prace literackie (3 strony A4 – czytelna czcionka - Times New Roman, Arial), - plastyczne (A3, A4) - filmowe (telefonem komórkowym lub kamerą). Technika wykonania prac plastycznych – dowolna. Prace literackie: Wiersz, esej, wywiad prasowy - każdy utwór zaopatrzony w tytuł.

Na prace czekają nauczyciele katecheci do 9 kwietnia

Regulamin konkursu
KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 17 marca 2017 Dzień Świętego Patryka – Saint Patrick’s DayTematyka konkursu związana jest z  irlandzkim świętem narodowym - Dniem Świętego Patryka, które obchodzone jest 17 marca, a więc zaledwie 4 dni przed nadejściem kalendarzowej wiosny. W ramach obchodów dnia św. Patryka zapraszamy do udziału w konkursie i obchodach tego święta!

Regulamin konkursu na figurkę irlandzkiego skrzata Leprechaun

Regulamin konkursu pt. "Święty Patryk jako Patron Irlandii"

Regulamin konkursu na rymowankę o Irlandii


Konkurs na wiersz walentynkowy

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3, 4-6 Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum

2.Data organizacji konkursu: - 23.01.2017 r.-03.02.2017 r.

3.Uczniowie konkursu zobowiązani są do napisania utworu lirycznego oscylującego wokół tematyki uczuć, tekstu, który wzruszy, rozczuli, chwyci za serce, rozbawi.

4. Wiersz może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Objętość tekstu – dowolna, forma wiersza – wybrana przez uczniów.

regulamin konkursu

Konkurs na najpiękniejszy witraż bożonarodzeniowy!

Zachęcamy całe rodziny do wykonania bożonarodzeniowego witrażu rodzinnego. Technika i wielkość całkowicie dowolna. Liczy się zaangażowanie i końcowy wygląd. Przypominamy, że witraż powinien przepuszczać światło. Na prace nauczyciele religii czekają do 16 grudnia

regulamin konkursu

Konkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 1-3

odbędzie się 16 grudnia 2016 roku (piątek-godz.8.00) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest recytowanie solo lub w duecie. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców.

regulamin konkursuBiblia i przypowieści biblijne - 29 listopada

test z wiedzy o Biblii i przypowieściach biblijnych dla uczniów klas 2-6 SP i Gimnazjum

Zgłoszenia do konkursu do 24 listopada do nauczycieli religii

Testy z wcześniejszych lat i zagadnienia :

Zagadnienia do konkursu

pytania z lat wcześniejszych dla 1-3 Gimazjum

pytania z lat wcześniejszych dla 1-3 Gimazjum

pytania z lat wcześniejszych dla 1-3 Gimazjum

pytania z lat wcześniejszych dla 1-3 Gimazjum

pytania z lat wcześniejszych dla 1-3 Gimazjum

regulamin konkursuKonkurs na najpiękniejszy świąteczny stroik lub bombkę bożonarodzeniową

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-6; Gimnazjum.

2. Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie stroika świątecznego lub bombki, praca indywidualna lub zespołowa.

3.Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 9 grudnia 2016 r. do wychowawcy klasy

4.Termin:Konkurs trwa od 10 listopada 2016 r. do 09 grudnia 2016 r.

regulamin konkursuRegulamin szkolnego konkursu plastyczno – technicznego „Anioły i Mikołaje”

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-6; Gimnazjum.

2. Cel konkursu:Prezentacja talentów artystycznych naszych uczniów. Pozyskanie wytworów uczniów na kiermasz świąteczny (środki finansowe będą przeznaczone na cele uczniów naszej szkoły).

3. Wykonanie według własnego pomysłu pracy przestrzennej lub kartki świątecznej, której głównym motywem będzie Anioł bądź św. Mikołaj.

4.Termin: 07. 11. – 02. 12. 2016r.

regulamin konkursuMiędzyszkolny konkurs plastyczny poświęcony św. Matce Teresie z Kalkuty. „ Jestem krwi albańskiej, obywatelką Indii, z wiary jestem siostrą katolicką, a z racji swego powołania należę do świata. A gdy chodzi o serce...” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-6; Gimnazjum.

2. Cel konkursu: Zainteresowanie uczniów postacią św. Matki Teresy z Kalkuty

3. Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wyklejanka itp.); do konkursu można też zgłaszać prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne).

4.Termin nadsyłania prac: 1 grudnia 2016r.

regulamin konkursuDzień Wszystkich Świętych- konkurs o świętych " taki mały taki duży może świętym być"

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-6; Gimnazjum.

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją, która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

4.Termin: 26.10.2016. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:30

Inspiracje na atrybuty znajdziesz tutajW różańcu róża ukryta rozkwita. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Konkurs fotograficzny!Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów: klas 1-6 Szkoły Podstawowejoraz 1-3 Gimnazjum

1. wykonaj zdjęcie kapliczki, krzyża przydrożnego lub figury przydrożnej

2. wyślij zdjęcie na adres: kasiastanczuk@wp.pl napisz swoje imię, nazwisko i klasę oraz miejscowość gdzie mieści się obiekt.

Na zdjęcia czekamy do 1 marca


regulamin konkursu
Konkursy na Europejski Dzień Języków 26 wrześniaKlasy I – III Gimnazjum- Pocztówka z wakacji w języku angielskim lub niemieckim.regulamin konkursu
konkursy- archiwum rok 2015/2016