Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
Konkurs plastyczno -fotograficzny dla klas 0-III i IV-VI pt ” ZAWODY WOKÓŁ NAS”

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Zadaniem uczniów z klas 0-III jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany zawód,dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż) w formacie A4 lub A3 Uczestnicy z klas IV-VI powinni wykonać zdjęcie lub cykl zdjęć w formacie 13/18 lub pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A3.

Termin oddania prac do 31.05

Organizator: Agnieszka Zabłocka-Osial

Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego

Uczestnicy konkursu podzieleni są na uczniów klas: 1-3 Szkoły Podstawowej, 4-8 Szkoły Podstawowej oraz klasy III Oddziału Gimnazjalnego

Chętni do uczestniczenia w konkursie zobowiązani są do zgłoszenia swojej osoby do wtorku 28.05.2019 r.

Termin konkursu: 03.06.2018 r (poniedziałek).

regulamin konkursuMam talent

Termin konkursu : 22 maja 2018r.

3 kategorie wiekowe : uczniowie klas 0- 3, 4-6 Szkoły Podstawowej oraz 7,8 Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum

Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować, zaśpiewać, zagrać utwór lub zaprezentować inną umiejętność artystyczną. Dopuszczalny jest występ solo lub w duecie.

regulamin konkursu

Konkurs plastyczny dla klas 0-III i IV-VI pt: „Mandala zdrowia”

Konkurs trwa od 4 do 29 marca.

regulamin konkursuSanto Subito Święty Jan Paweł II – papież jakiego nie znamy…

0-3 Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. JP II, wykonuje ilustrację i nadaje jej własny tytuł.

Technika i format pracy: - technika – dowolna - Format A3

regulamin konkursuZAPROSZENIE NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY Szkolny konkurs plastyczny na plakat informujący o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnego i gimnazjalnego

Konkurs trwa od 7 stycznia do 11 lutego Prace plastyczną w formie płaskiej należy dostarczyć do nauczycieli religii. prace konkursowe powinny być wykonane (forma płaska) na papierze SZTYWNYM : brystolu, kartonie w formacie minimum A3, ( nie może to być blok rysunkowy) w formie plakatu ( nie tylko samych ilustracji)

regulamin konkursuKonkurs recytatorsko-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 0-3

odbędzie się 13 grudnia 2018 roku (czwartek-godz.8.55) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować lub zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest wykonanie również w duecie. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 10 grudnia 2018 roku

regulamin konkursuKonkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

Konkurs trwa od 26 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Uczniowie klas 0– VIII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zasady konkursu: -Udział w konkursie polega na indywidualnym lub zespołowym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie ozdoby świątecznej np. mikołaj, szopka, bombka, aniołek, stroik, zawieszka itp. -Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe. -Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do wychowawcy klasy

Prace uczniów będą przekazane na kiermasz świąteczny( środki finansowe będą przeznaczone na cele uczniów naszej szkoły)

regulamin konkursuPlejada Świętych i Aniołów

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 0-3;4-6 7- oddział gimnazjalny

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli, za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

Gorąca prośba: uczniowie klas 0-3 informują swoich wychowawców w dniu konkursu, że będą w nim brać udział :)

4.Termin: 31.10.2015. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:35 w sali gimnastycznej

Szkolny konkurs na spot reklamowy poświęcony 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości – Wolność kocham i rozumiem

Uczestnicy – reprezentanci każdej z klas.

Czas trwania spotu – do 1 minuty. Forma – film nagrany np. telefoenem.

Nagranie należy oddać do organizatorów konkursu na nośniku pamięci.

Czas trwania konkursu – do 9 listopada 2018 r.

regulamin konkursu„ N I E P O D L E G Ł A ” – konkurs

1.Udział w konkursie mogą wziąć: a) dzieci z przedszkoli, b) uczniowie szkół podstawowych, c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. a) podopieczni przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych: praca plastyczna zatytułowana Niepodległość i wolność w oczach dziecka, w formacie nie większym niż strony A3, technika dowolna b) --uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych: spisane wywiady z uczestnikami obchodów zilustrowane fotografiami,kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 8 stron formatu A4, czcionką 12, Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy. --projekt (w formie wydruku) 2-stronicowej gazetki okolicznościowej ukazującej obchody dowolnej rocznicy odzyskania niepodległości w miejscowości i regionie,  w formacie nie większym niż strony A3,

-- prezentacja multimedialna w programie PowerPoint 2010 albo starszy  pt. Niepodległość sto lat później (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut

3.

4. informacji udziela p. Marcin Pietrzak- nauczyciel historii

regulamin konkursukonkursy- archiwum rok 2015/2016