Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


Konkurs z okazji Dnia Ziemi "Smog i inne zanieczyszczenia powietrza".

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 0-3, 4-6, 7-2G-3G

Data organizacji konkursu: - 10-25 kwietnia

Regulamin konkursuCross z historią w tle

regulamin konkursu

Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka szkolnego do udziału w biegu organizowanym podczas imprezy biegowo-historycznej „Cross z historią w tle”

Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka przedszkolnego do udziału w biegu organizowanym podczas imprezy biegowo-historycznej „Cross z historią w tle”

MAM TALENT

który odbędzie się 24.04.2018r. o godz.9.50 w sali widowiskowej.

Czekamy na wszystkich, którzy posiadają jakąś umiejętność i chcą zaprezentować ją innym. Konkurs odbywa się w III kategoriach wiekowych: - klasy 0-3 SP - klasy 4-7 SP - II – III gimnazjum

Kandydaci przynoszą ze sobą muzykę, podkłady muzyczne na pendrive. Kandydaci zgłaszają się do p. A.Połeć lub p.B.Ciupy do 20.04. 2018r.

regulamin konkursu


regulamin konkursu

Zapraszamy Uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy” (edycja IX – 2018r.)

Uczestnik konkursu tworzy pracę plastyczną, inspirowaną dowolnie wybranymi faktami z życia i działalności bł. Bolesławy Lament, odwołując się jednocześnie do aspektów wychowawczych. W dookreśleniu tematu konkursu mogą być pomocne cytaty bł. Bolesławy: „Bądźmy więc dobrymi, bardzo dobrymi względem wszystkich dusz bez wyjątku”, „Wychowanie to przede wszystkim troska o zbawienie dusz”, „Mamy kształcić nie tylko umysły, ale dusze i serca prowadzić do Boga”.

Technika wykonania pracy:  Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa). Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

Formaty pracy:  A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę); Praca nie może być konstrukcją przestrzenną.

Na prace czekamy do 16 kwietnia 2018 . Prace prosimy składać do p. Katarzyny Stańczuk

regulamin konkursuKonkurs plastyczno- literacko „Gdy myślę misje… Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie i przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci i działalności o. Mariana Żelazka SVD (1918 – 2006). Prace powinny przedstawiać realizację hasła Konkursu. Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Prace mają mieć charakter indywidualny Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Nie może to też być wydruk komputerowy. Format A3 lub A4. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną (rzeźbą, figurą). Wiersz, opis, rozprawka, esej. Praca literacka powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu.  Wymagana objętość pracy maksymalnie 3 strony A4 (około 9 tys. znaków).  Praca powinna być zatytułowana, napisana wyłącznie w języku polskim.  Czcionka 12 (Times New Roman, Arial), odstępy 1,5.  Praca literacka musi być oryginalną twórczością uczestnika Konkursu i nie może w żadnej swej części być plagiatem. .


Prace oddajemy do Pani od Religii do 6 kwietnia

regulamin konkursuIII FESTIWAL PIEŚNI POWSTAŃCZEJ

1.Konkurs adresowany jest do uczniów: I kategoria wiekowa – kl. 0 - 3 II kategoria wiekowa –kl. 4-6 III kategoria - kl 7 - III Gimnazjum

2. Każda klasa/ reprezentanci klasy, losują i przygotowują pieśń powstańczą, którą zaprezentują na Festiwalu do akompaniamentu własnego bądź podkładu muzycznego. Wychowawca sam decyduje o ilości uczestników reprezentujących klasę( może to być również cała klasa) Uczestnicy, którzy nie dysponują podkładami muzycznymi, udają się do P. W. Dziedzic (sala nr 5) do 05.02.2018 r. z pendrivem. Uczestnicy posiadający własny podkład muzyczny zobowiązani są dostarczyć do P. W. Dziedzic do 10.02 na płycie CD-Audio lub w postaci pliku MP3 nagranego na pendrivie lub na płycie CD. Zwycięzców Festiwalu(Grand Prix, II i III miejsce oraz wyróżnienia) wyłoni komisja, która będzie miała do dyspozycji 4 punkty + dodatkowy punkt za przygotowanie strojów.

Konkurs odbędzie się 15 lutego o godz. 9.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

regulamin konkursuKONKURS PLASTYCZNY "PAN MRÓZ"

1. Uczestnicy konkursu: Dzieci z Oddziałów „0” Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie oraz Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

2. Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat.

3. Prace należy dostarczyć do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 1200 do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 stycznia 2018 r.

regulamin konkursuRegulamin Konkursu na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe

1. Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas 0 – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum.

2.Termin konkursu: Konkurs trwa od 16 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

3.Zasady konkursu: -Udział w konkursie polega na indywidualnym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej, praca indywidualna lub zespołowa. -Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe. -Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 8 grudnia 2017 r. do wychowawcy klasy

regulamin konkursuKonkurs plastyczny promujący ideę szlachetnej paczki wśród najmłodszych pt:" CZYM JEST DLA CIEBIE MĄDRA POMOC?"

Konkurs adresowany dla osób w wieku 6 - 16 lat.Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, formacie A4 lub A3, która będzie interpretacją idei mądrego pomagania. Termin oddania prac do 8 grudnia, (prace muszą mieć oświadczenie rodzićów/ opiekunów. Oświadczenie oraz dodatkowe informacje o konkursie na Facebooku Fanpage "Szlachetna Paczka Gminy Leszno" Prace można oddawać p. Agnieszce Zabłockiej-OsialKonkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 0-3

1.odbędzie się 15 grudnia 2017 roku (piątek-godz.8.55) w sali widowiskowej.

2.Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest recytowanie solo lub w duecie.

3.Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 12 grudnia 2017 roku.

regulamin konkursuKONKURS PRACA PRZESTRZENNA „KAMIENNE TABLICE Z 10 PRZYKAZANIAMI”

1.Uczestnicy konkursu: do udziału zapraszamy uczniów klas 0-3 4-7 i 2-3 gimnazjum, prace można wykonywać rodzinnie

2. na prace czekamy do 8 grudnia

3.Zadania dla uczestnika konkursu:W Piśmie Świętym mamy podane właściwie tylko, że tablice były dwie i były kamienne. Nie wiemy jak dokładnie wyglądały, z jakiego rodzaju kamienia były zbudowane czy jakiej były wielkości. Dlatego czasu uruchomić wyobraźnie :) Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić dwie tablice z przykazaniami, tak jak sobie je wyobrażamy. Oczywiście nie musimy używać do tego kamienia, ale każde inne tworzywo może je imitować :) życzymy rodzinnej zabawy i czekamy na piękne prace. Z prac zostanie wykonana wystawa na szkolnym korytarzu.

regulamin konkursuPlejada Świętych i Aniołów

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 0-3;4-7 i oddziałów gimnazjum.

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

Gorąca prośba: uczniowie klas 0-3 informują swoich wychowawców w dniu konkursu, że będą w nim brać udział :)

4.Termin: 25.10.2015. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:30 w sali gimnastycznej

Inspiracje na atrybuty znajdziesz tutaj„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”

1.uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-7 oraz oddziały Gimnazjalne i Zerówka

2.warunki uczestnictwa: zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem przedstawiające krajobraz ( mogą być na zdjęciu zwierzęta, ale nie ludzie) Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub wartość.

3.Zdjęcia należy przesłać emailem na adres kasiastanczuk@wp.pl

4.Prosimy w emailu wpisać imię, nazwisko i klasę oraz miejsce wykonania zdjęcia

Wygrają zdjęcia, które prezentują najbardziej ciekawy i w niekonwencjonalny sposób walory naszej Ojczyzny.

Wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole

Na prace czekamy do 6 października.
konkursy- archiwum rok 2015/2016