Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


ZAPROSZENIE NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY Szkolny konkurs plastyczny na plakat informujący o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnego i gimnazjalnego

Konkurs trwa od 7 stycznia do 11 lutego Prace plastyczną w formie płaskiej należy dostarczyć do nauczycieli religii. prace konkursowe powinny być wykonane (forma płaska) na papierze SZTYWNYM : brystolu, kartonie w formacie minimum A3, ( nie może to być blok rysunkowy) w formie plakatu ( nie tylko samych ilustracji)

regulamin konkursuKonkurs recytatorsko-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 0-3

odbędzie się 13 grudnia 2018 roku (czwartek-godz.8.55) w sali widowiskowej. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować lub zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej. Dopuszczalne jest wykonanie również w duecie. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców do 10 grudnia 2018 roku

regulamin konkursuKonkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

Konkurs trwa od 26 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Uczniowie klas 0– VIII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zasady konkursu: -Udział w konkursie polega na indywidualnym lub zespołowym przygotowaniu pracy na podany temat. - Technika - projekt i wykonanie ozdoby świątecznej np. mikołaj, szopka, bombka, aniołek, stroik, zawieszka itp. -Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka prac spełniających warunki konkursowe. -Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do wychowawcy klasy

Prace uczniów będą przekazane na kiermasz świąteczny( środki finansowe będą przeznaczone na cele uczniów naszej szkoły)

regulamin konkursuPlejada Świętych i Aniołów

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 0-3;4-6 7- oddział gimnazjalny

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją,(prosimy, żeby uczestnicy wiedzieli, za kogo są przebrani) która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

Gorąca prośba: uczniowie klas 0-3 informują swoich wychowawców w dniu konkursu, że będą w nim brać udział :)

4.Termin: 31.10.2015. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:35 w sali gimnastycznej

Szkolny konkurs na spot reklamowy poświęcony 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości – Wolność kocham i rozumiem

Uczestnicy – reprezentanci każdej z klas.

Czas trwania spotu – do 1 minuty. Forma – film nagrany np. telefoenem.

Nagranie należy oddać do organizatorów konkursu na nośniku pamięci.

Czas trwania konkursu – do 9 listopada 2018 r.

regulamin konkursu„ N I E P O D L E G Ł A ” – konkurs

1.Udział w konkursie mogą wziąć: a) dzieci z przedszkoli, b) uczniowie szkół podstawowych, c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. a) podopieczni przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych: praca plastyczna zatytułowana Niepodległość i wolność w oczach dziecka, w formacie nie większym niż strony A3, technika dowolna b) --uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych: spisane wywiady z uczestnikami obchodów zilustrowane fotografiami,kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 8 stron formatu A4, czcionką 12, Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy. --projekt (w formie wydruku) 2-stronicowej gazetki okolicznościowej ukazującej obchody dowolnej rocznicy odzyskania niepodległości w miejscowości i regionie,  w formacie nie większym niż strony A3,

-- prezentacja multimedialna w programie PowerPoint 2010 albo starszy  pt. Niepodległość sto lat później (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut

3.

4. informacji udziela p. Marcin Pietrzak- nauczyciel historii

regulamin konkursukonkursy- archiwum rok 2015/2016