SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUKONKURSY


KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKiEGO

1.Zapraszamy uczniów klas: 1-3 Szkoły Podstawowej, 4-6 Szkoły podstawowej, I-III Gimnazjum

2. Dozwolone jest uczestnictwo w parach! Zgłoszenia przyjmowane są do 20.05.2016 przez nauczycieli języka angielskiego.

3.Po zgłoszeniu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć tekst utworu organizatorom. Termin konkursu koniec maja/początek czerwca.

4.Regulamin konkursuOGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ”ŚWIĘTE SŁOWA Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 4-6) i szkoły gimnazjalnej.

2. Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU promującego jedną, wybraną z podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3. prace konkursowe powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze SZTYWNYM : brystolu, kartonie w formacie minimum A3, ( nie może to być blok rysunkowy)

4. prace muszą zawierać w sobie wybraną myśl ks. Kard. St. Wyszyńskiego (nie mogą to być tylko piękne ilustracje) – musi to być PLAKAT.

regulamin konkursu oraz wybrane myśli ks. Kardynała St. Wyszyńskiego

Na prace czekają nauczyciele religii do 5 maja.II ZABOROWSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy II-VI) i szkoły gimnazjalnej

2. Konkurs ma formę 20 Zadań. Każdego dnia na szkolnym korytarzu zostaną umieszczone 4 zadania do wykonania w czasie przerwy

3. Konkurs odbędzie się w dniu: 20-26 kwietnia 2016r. Uczniowie podczas tygodnia biblijnego będą, rozwiązywać zadania z pomocą Pisma Świętego znajdującego się w szkolnej bibliotece

4.Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. ( każda poprawna odpowiedz to 1 punkt).

regulamin konkursuVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Szkół Podstawowych pt. „RODZINA- tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego

1. uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-3 oraz 4-6

2.warunki uczestnictwa: Trzeba przygotować prace plastyczne w formacie A3 techniką dowolną.

3.Prace należy oddać do nauczycieli religii do 20 kwietnia.

4. regulamin konkursu

XV Mistrzostwa Szkoły w Ortografii

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 3-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum

2.Data organizacji konkursu: - I etap - 22 marca 2016,

3.Zasady wyłaniania zwycięzców: W I etapie udział biorą wszyscy uczniowie wskazanych klas. Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali zadania przewidziane w I etapie. Tytuł Mistrza i Wicemistrza otrzymują uczniowie, którzy bezbłędnie napisali dyktando w II etapie. Dogrywkę przeprowadza się wśród uczniów, którzy w II etapie uzyskali ten sam wynik.

regulamin konkursuKonkurs logicznego myślenia

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb

2.Data organizacji konkursu: 21.03.2016 r.

regulamin konkursu

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 17 marca 2016 Dzień Świętego Patryka – Saint Patrick’s Day

1.Szkoła Podstawowa Klasy 1-6 Konkurs na najciekawszy bukiet z koniczyn "shamrocks".

2.Gimnazjum Konkurs na najciekawszą ulotkę zachęcającą do odwiedzenia Irlandii

Uczniowie, którzy przyjdą ubrani na zielono będą w tym dniu zwolnieni z ustnych odpowiedzi :)XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej "Witaj majowa jutrzenko" dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski

1.uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej 1-6 oraz Gimnazjum

2.warunki uczestnictwa: Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego patriotycznego polskiego utworu poetyckiego. Prezentacja wiersza nie może być dłuższa niż 3 minuty

3.Zgłoszenia do nauczycieli religii do 31 marca.

4. regulamin konkursu

Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną

1.Konkurs trwa od 1 marca 2016r. do 18 marca 2016 r.

2.Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej , I-III gimnazjum

3.Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 18 marca 2016 r. do wychowawcy klasy lub do sali nr 8

4. regulamin konkursu

Konkurs matematyczno - plastyczny

1.Termin oddawania prac: 11.03.2016 r.

2.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1- 6 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

3.Zadania dla uczestników konkursu: wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu w formacie minimum A3, technika dowolna, płaska (malarska, pastel, kolaż, mozaika). Przedstawienie ciekawej kompozycji plastycznej za pomocą cyfr.

4. regulamin konkursu

Konkurs "Santo Subito"

1.Termin oddawania prac: 18.02.2016 r.

Temat: Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II

2.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1- 3 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

3.Zadania dla uczestników konkursu: Uczeń wybiera konkretne miejsce ŚDM, przedstawia papieża podczas spotkania oraz najważniejsze miejsce kultu w danym kraju.

4.Technika i format pracy: Technika – dowolna forma płaska Format A-3; Prace indywidualne1.Termin oddawania prac: 18.02.2016 r.

Temat: Światowe Dni Młodzieży 2016

2.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

3.Zadania dla uczestników konkursu: Uczeń wykonuje plakat zachęcający do wzięcia udziału w ŚDM w Archidiecezji Warszawskiej

4.Technika i format pracy:Technika – kolaż Formy płaskie Format A3 Prace indywidualne

„ Moje sportowe marzenia”

1. Konkurs rozpoczyna się 25 stycznia 2016 roku i trwać będzie do 19 lutego 2016 roku.

2.W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 szkół: Zespół Szkół Publicznych w Lesznie , ul. Leśna 13 i Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie , ul. Stołeczna 182

3.dla klas 1-3 praca plastyczna a dla klas 4-6 praca pisemna

4. regulamin konkursu

5. zaproszenie do konkursu i zgoda rodziców

TEST INTERNETOWY „ROŚLINY W BIBLII”

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I-VI) i szkoły gimnazjalnej. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: o Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), ( 10 pytań zamkniętych) o Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),(15 pytań zamkniętych i otwartych) o Poziom 3 dla gimnazjum (kl. I-III),(15 pytań zamkniętych i otwartych)

2. Konkurs odbędzie się w dniu: 27 stycznia 2016 Godzina przeprowadzenia konkursu ( 18.00 – 21:00) – konkurs będzie przeprowadzony z wykorzystaniem internetu.

3.Na stronie internetowej szkoły pojawi się instrukcja i zestaw zadań w zakładce konkursy.

4.Czas trwania konkursu wynosi 180 minut ( pobranie pytań, zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi, odesłanie odpowiedzi na podaną skrzynkę odbiorczą). .

tutaj regulaminDziękujemy serdecznie za udział w konkursie :) jeśli ktoś jest w trakcie rozwiązywania spokojnie prosimy podesłać :)


odpowiedzi należy wysłać na adres: konkursyzspzaborow@wp.pl


Mieszkańcy lasu

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej

2.Data organizacji konkursu: - 28.01.2016r 2 godz lekcyjna ( biblioteka ).

3.Zasady obowiązujące uczestników konkurs: Konkurs ma postać testu z pytaniami otwartymi i pytaniami wyboru z przedmiotów przyrodniczych .Uczniowie przygotowują się do konkursu według zagadnień wcześniej podanych przez organizatorów. Zagadnienia będą wywieszone na gazetce szkolnej

4. regulamin konkursu

Konkurs na wiersz walentynkowy

1.Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3, 4-6 Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum

2.Data organizacji konkursu: - 11.01.2016 r.-29.01.2016 r.

3.Zadania dla uczestnika konkursu: Uczniowie konkursu zobowiązani są do napisania utworu lirycznego oscylującego wokół tematyki uczuć, tekstu, który wzruszy, rozczuli, chwyci za serce, rozbawi.

4.Wiersz może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim. regulamin konkursu

II ogólnopolski konkurs ,,Savoir-vivre na co dzień" 2015/2016

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie ,,Savoir-vivre na co dzień", który odbędzie się 14 marca. Zapisy trwają do 14 stycznia u nauczycieli polonistów, a opłata za konkurs wynosi 5 zł. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.poprawnapolszczyzna.plMIĘDZYPARAFIALNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI Święta Rita – drogocenna perła Umbrii

Nasza Parafia przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Augustianek ogłasza konkurs plastyczno- literacki dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów o św. Ricie.
Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wydzieranka itp.); do konkursu można też zgłaszać prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne).
prace literackie: własne wiersze, opowiadania lub listy związane z życiem i działalnością św. Rity.


Na prace czekamy do 22 stycznia 2016 roku.


Zasady uczestnictwa, nadysłania prac i regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pałac Królowej Śniegu”

1.Uczestnicy konkursu: Dzieci z Oddziałów IV, V, VI Publicznego Przedszkola w Zaborowie i uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

2.Konkurs trwa od 4 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r.

3. Prace należy dostarczyć do dnia 25 stycznia 2016 r. do godz. 1200 do Sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie

tutaj regulaminREGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT „MOJA CHOINKA”

1. uczniowie klas I- III

2. Data organizacji konkursu: 03.12 – 21.12.2015

3.Udział w konkursie polega na wykonaniu plakatu zgodnego z tytułem konkursu. Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej w formie przestrzennej (jednostronnej) lub płaskiej (tak, aby można było przymocować do płaskiej powierzchni: tablica, szyba itp.). Może zawierać napisy. Praca może być wykonana na dowolnym rodzaju papieru (np.: brystol, szary papier) . Rozmiar pracy: minimum A2 (420mm/ 524mm)

tutaj regulaminKonkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 1-3

1. odbędzie się 17 grudnia 2015 roku (czwartek-godz.8.55) w bibliotece szkolnej.

2. Każdy uczeń chętny do wzięcia udziału w konkursie ma za zadanie wyrecytować utwór o tematyce świątecznej.

3. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawców.

tutaj regulaminKonkurs na najpiękniejszy świąteczny stroik lub bombkę bożonarodzeniową

1.Konkurs trwa od 26 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r.

2. Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas I – VI szkoła podstawowa i I – III gimnazjum.

3.Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu i dostarczyć do dnia 17 grudnia 2015 r. do wychowawcy klasy lub do sali nr 8

4.Technika - projekt i wykonanie stroika świątecznego lub bombki, praca indywidualna lub zespołowa.

5.Uczestnik ma prawo odebrać swoją pracę w dniu 22.12.2015 r . Po tym terminie organizatorzy nie odpowiadają za przyniesione prace.

tutaj regulaminTEST INTERNETOWY „LICZBY W BIBLII”

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I-VI) i szkoły gimnazjalnej. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: o Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), o Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI), o Poziom 3 dla gimnazjum (kl. I-III).

2. Konkurs ma formę testu składającego się z 5 zadań. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt.

3. Konkurs odbędzie się w dniu: 30 listopada 2015r. Godzina przeprowadzenia konkursu ( 18.00 – 20.30) – konkurs będzie przeprowadzony z wykorzystaniem internetu.

4.Na stronie internetowej szkoły pojawi się instrukcja i zestaw 5 zadań w zakładce konkursy.

5.Czas trwania konkursu wynosi 150 minut ( pobranie pytań, zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi, odesłanie odpowiedzi na podaną skrzynkę odbiorczą). .

tutaj regulamin

Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie :) jeśli ktoś jest w trakcie rozwiązywania spokojnie prosimy podesłać :)


kartę odpowiedzi należy wysłać na adres: konkursyzspzaborow@wp.pl


Biblijne potyczki językowe

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 4-6.

2. Zadania dla uczestnika konkursu: Rozwiązanie zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających znajomość znaczeń oraz właściwego użycia wybranych związków frazeologicznych mających swoje źródło w Biblii. Wykonanie zadań twórczych w oparciu o treść wskazanego fragmentu Biblii.

3.Data organizacji konkursu: - 8 grudnia 2015 roku. Zapisy do 23 listopada u nauczycieli języka polskiego.

tutaj regulamin„Matematyka wierszem pisana”-konkurs polonistyczno - matematyczny.

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 4-6; Gimnazjum.

2.Zadania dla uczestników konkursu: napisanie wiersza o tematyce matematycznej. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mss.1@interia.pl

3.Zasady wyłaniania zwycięzców: Kryteriami wyłonienia zwycięskich wierszy przez komisję oceniającą będą: zgodność pracy z tematem, oryginalność, poprawność językowa i stylistyczna, poetyckość utworu oraz głębia semantyczna. Prace nie będące utworami autorskimi, zostaną wykluczone z konkursu. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.

4.Termin nadsyłania prac: 4.12.2015

tutaj regulaminTriathlon matematyczny" jest ogólnopolski konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs składa się z trzech konkurencji. Dla każdej klasy (od 1 do 6) przewidziany jest odpowiedni stopień trudności, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Od 20 listopada do 10 grudnia przez 3 tygodnie, co piątek na stronie będą publikowane zadania do rozwiązania. Udział w konkursie jest bezpłatny. Regulamin konkursu znajduje się na stronieDzień Wszystkich Świętych- konkurs o świętych " taki mały taki duży może świętym być"

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie SP klasy 1-6; Gimnazjum.

2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętych i błogosławionych. Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych

3. Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach: 0-15 punktów za strój, 0-15 punktów za atrybut, po którym można rozpoznać świętego, Uczniowie prezentują swoje zadania konkursowe przed komisją, która ocenia je według podanej punktacji. Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność i zaangażowanie w przygotowanie stroju lub atrybutu.

4.Termin: 28.10.2015. środa.Wielka plejada świętych o godz. 12:30

Inspiracje na atrybuty znajdziesz tutaj

"Mamo, Tato! Cieszcie się z nami jesiennymi darami"- konkurs na pracę przestrzenną - klasy I-III szkoły podstawowej

Format: Prace mogą być kompozycjami przestrzennymi o dowolnym wymiarze. Technika i format prac dowolny (wykorzystanie skarbów jesieni - kasztanów, żołędzi, jarzębiny, szyszek, warzyw, owoców, itp.) Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

regulamin konkursuOGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „BĄDŹMY NIBY PIÓRO W RĘKU BOGA” – św. Urszula Ledóchowska

1.Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-VI szkół podstawowych w Polsce.

2. Przedszkolaki i uczniowie klas I–III przygotowują prace plastyczne związane z życiem i działalnością św. Urszuli Ledóchowskiej. Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wydzieranka itp.); do konkursu można też zgłaszać prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne).

3. Uczniowie klas IV-VI piszą własne wiersze, opowiadania lub listy związane z życiem i działalnością św. Urszuli Ledóchowskiej. • Wiersze, opowiadania lub listy powinny być napisane na komputerze czcionką wielkości „14” (z załączoną formą elektroniczną). .

4.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm)

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO KATECHETÓW- 25 WRZEŚNIARegulamin konkursu "Dlaczego warto uczyć się języków obcych?".

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Uczniowie wykonują plakat indywidualnie lub grupowo, dowolną techniką.

3. Prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) i dostarczyć do wybranego nauczyciela języków obcych w terminie do 25-go września 2015 r.

4. Zwycięzców konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora. W skład jury wchodzą Agnieszka Frejert, Marta Ochmańska, Joanna Jaroszkiewicz.

5. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość oraz oryginalność prac.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28-go września 2015 r.


7. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.