SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUDOKUMENTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE


Ujednolicony tekst Statutu Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie obowiązujący od 1 września 2016 r.

Statut- wersja pdf
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

program wychowawczy- wersja pdf


PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

program profilaktyki- wersja pdf


Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem, przestępczością i demoralizacją

Strategia działań- wersja pdf


Procedura postępowania w przypadku zaistnienia w szkole wypadku ucznia​
Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych- Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (wersja pełna)

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (skrót)

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe

Ćwiczenia dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Podręczniki dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Programy naucznia na rok szkolny 2016/2017


Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie na rok szkolny 2016/2017 - załącznik do Koncepcji pracy

Plan pracy- wersja pdf

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Zasady Korzystania z dziennika elektronicznegoRegulamin wycieczek


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Regulamin- wersja pdf


Zasady obowiązujące w naszej szkole

wersja pdf


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie

Regulamin- wersja pdf
ŚWIETLICA SZKOLNA


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie