GIMNAZJUM W ZABOROWIE


DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
Ujednolicony tekst Statutu Gimnazjum w Zaborowie obowiązujący od 1 września 2016 r.

Statut- wersja pdf


Program wychowawczy Gimnazjum w Zaborowie:

program wychowawczy- wersja pdf


PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I – III GIMNAZJUM W ZABOROWIE

program profilaktyki- wersja pdf
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem, przestępczością i demoralizacją

Strategia działań- wersja pdf
Procedura postępowania w przypadku zaistnienia w szkole wypadku ucznia​
Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych- Gimnazjum w Zaborowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (wersja pełna)

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (skrót)Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportoweĆwiczenia dla Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Podręczniki dla Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Program nauczania dla Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017


Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie na rok szkolny 2016/2017 - załącznik do Koncepcji pracy

Plan pracy- wersja pdf

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017Zasady Korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin wycieczek


REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE

Regulamin- wersja pdf


Zasady obowiązujące w naszej szkole

wersja pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie

Regulamin- wersja pdf

Regulamin - wersja word