SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKUAKTUALNOŚCI


Harmonogram spotkań z rodzicami 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Terminy wyjazdów uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, na Pływalnię Miejską w Ożarowie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020


12 września - zebrania z Rodzicami


Klasy I – VI – godz. 17.00, Klasy VII – VIII – godz. 17.30.

Organizacja pracy Szkoły im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – 2 września 2019 rokuDowóz autokarem szkolnym – godziny bez zmian

8.00 – msza św. w miejscowym kościele.

9.00 – spotkanie ogólne przed wejściem do szkoły.

9.40 – spotkania z wychowawcami.

Dodatkowe odwozy autokarem szkolnym: 10.15 na Wólkę,

10.35 – na Wąsy.

Pozostałe odwozy – godziny bez zmian.

Opieka w szkolnej świetlicy – do 17.30.

Podręczniki do religii- wykazProsimy o zakupienie podręczników do 16 września